AIRIUM od Holcim – mineralna, w pełni recyklingowa piana izolacyjna na dachu budynku w Jaworznie


Ekologiczna, bezpieczna dla zdrowia i środowiska naturalnego mineralna piana izolacyjna od Holcim (dawniej Lafarge) to rozwiązanie stosunkowo nowe, ale już szeroko znane i doceniane. Eliminuje szereg problemów typowych dla zastosowań konwencjonalnych, a przy tym skraca czas budowy. Właśnie z tego powodu przy realizacji budynku biurowego w Jaworznie inwestor zdecydował się na jej użycie.

Tym razem piana AIRIUM została zastosowana w nieco inny sposób niż dotychczas. Po raz pierwszy w Polsce, a nawet pierwszy w naszych warunkach klimatycznych, użyto jej w charakterze elementu systemu dachowego. Jakie wyzwania stanęły przed specjalistami Holcim w związku z nietypowym zastosowaniem AIRIUM? Co trzeba było zmienić w stosunku do zwykłych wymagań stawianych przed produktem? Jak poradzono sobie z nowymi wyzwaniami? Dowiesz się tego, czytając poniższy tekst.

Czym jest piana izolacyjna AIRIUM?

Piana izolacyjna AIRIUM to innowacyjny produkt Holcim, który łączy ideę zrównoważonego rozwoju, doskonałe parametry techniczne oraz szybkość realizacji i możliwość obniżenia kosztów budowy.

AIRIUM jest pierwszym produktem termoizolacyjnym o gęstości w przedziale 70‒300 kg m3, którego podstawowy składnik stanowi cement. Materiał pozbawiony LZO, w 100% poddający się recyklingowi, o bardzo niskim śladzie węglowym, niepalny i bezpieczny dla zdrowia, ma szerokie możliwości zastosowania zarówno na budowie, jak i przy produkcji prefabrykatów. Jednak na dachu budynku piana AIRIUM została użyta po raz pierwszy w 2021 r. Miało to miejsce w Jaworznie i na pewno był to pierwszy taki przypadek w Polsce.

AIRIUM Truck – duże ilości materiału bez magazynowania i transportu

Przedstawiając pianę termoizolacyjną AIRIUM, zwłaszcza w kontekście jej aplikacji na dachu budynku, nie sposób nie wspomnieć o AIRIUM Truck. Jest to mobilna wytwórnia AIRIUM specjalnie przystosowana do wytwarzania piany termoizolacyjnej o zadanych parametrach.

Produkcja odbywa się bezpośrednio na budowie. Materiał za pomocą węża jest dostarczany na miejsce wbudowania. Warto podkreślić, że transport AIRIUM może odbywać się nawet na odległość 100 m, a testowane są także dłuższe dystanse. AIRIUM Truck rozwiązuje co najmniej kilka typowych problemów – eliminuje konieczność zapewnienia miejsca do magazynowania cementu i sporządzania mieszanki oraz dzięki łatwej i szybkiej aplikacji skraca czas budowy, co w konsekwencji skraca czas budowy i zmniejsza jej koszty.

Budynek biurowy w Jaworznie – co to za inwestycja?

Nowoczesny budynek biurowy jest zlokalizowany w Jaworznie przy ul. Elektryków. Działka, na której został posadowiony, jest częściowo zadrzewiona, tworząc przyjemny, kameralny klimat. Zachowanie dorosłego drzewostanu tam, gdzie to możliwe, z pewnością zostanie w przyszłości docenione przez przebywające w obiekcie osoby.

Parter budynku wykonanego w technologii murowanej jest dość nisko usytuowany, a nad nim mieszczą się jeszcze dwa piętra. Projekt przewidywał dach płaski, ze ścianą attykową zakończoną żelbetowym wieńcem. Powierzchnia stropodachu to około 300 m, a jej kształt nie jest regularny. To właśnie na tym dachu zastosowano po raz pierwszy w Polsce mineralną pianę izolacyjną, układając ją bezpośrednio na stropie i zastępując w ten sposób tradycyjną warstwę spadkową oraz termoizolację.

Jakie cechy AIRIUM przekonały inwestora do zastosowania piany?

Dlaczego jednak inwestor zdecydował się na zastąpienie tradycyjnej technologii budowy dachu płaskiego mineralną pianą AIRIUM? Pionierskie zastosowania zwykle nie są mile widziane przez inwestorów, ponieważ mogą się wiązać ze zwiększonym ryzykiem niepowodzenia oraz nieznanych negatywnych skutków, jakie mogą przynieść w przyszłości. Jednak w przypadku AIRIUM sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Po pierwsze piana termoizolacyjna AIRIUM to produkt sprawdzony, stosowany w różnych warunkach i oferujący korzyści, które zostały już zweryfikowane przez wielu deweloperów oraz inwestorów prywatnych. Novum stanowiło w tym przypadku jedynie unikalne jak dotąd zastosowanie produktu w charakterze warstwy spadkowej i termoizolacyjnej na dachu budynku.

Ryzyko niepowodzenia z punktu widzenia inwestora było tak naprawdę minimalne, a zyski z użycia AIRIUM – znaczne. Zastosowanie piany termoizolacyjnej pozwoliło przede wszystkim na eliminację klinów styropianowych, co rozwiązało dwa problemy:

  • opóźnień – obecnie czas oczekiwania na produkty styropianowe jest bardzo trudny do określenia. Skutkuje to niemożnością precyzyjnego wyznaczenia terminu prac, a w konsekwencji powoduje opóźnienia w realizacji zadań na budowie;
  • kosztów – cena styropianu znacząco wzrosła w ostatnim czasie, a kliny niezależnie od ceny wyjściowej są zawsze droższe od zwykłego styropianu.

Dodatkowo o przewadze AIRIUM mogły zadecydować również takie cechy produktu jak: brak konieczności magazynowania dużych ilości materiału, korzyści logistyczne oraz krótki czas wykonania wymaganej warstwy.

Nowe wyzwania – nowe rozwiązania

Mimo dobrze udokumentowanej i zróżnicowanej historii zastosowań AIRIUM, użycie produktu na dachu było innowacją. Po raz pierwszy w Polsce, AIRIUM wbudowano na stropodachu. Specjaliści Holcim nie dysponowali żadną dokumentacją, obliczeniami ani nawet wytycznymi, na których mogliby bazować, dobierając odpowiednie parametry piany do użycia na dachu.

Co stanowiło największe wyzwanie? Uzyskanie odpowiedniej izolacji termicznej przy ograniczonej grubości warstw oraz dobór gęstości umożliwiającej wykonanie spadku. Mineralna piana AIRIUM dotychczas zawsze była wylewana na powierzchniach płaskich w charakterze warstwy wyrównującej i termoizolacyjnej. Zadaniem ekipy wbudowującej AIRIUM było dokładne wypełnienie wszystkich luk i szczelin, a także zachowanie jednakowego poziomu warstwy.

Nigdy dotąd za pomocą AIRIUM nie próbowano uzyskać żądanych spadków, niezbędnych w przypadku dachu. Nietypowe zadanie wymagało od specjalisty Holcim:

  • przygotowania nowego projektu układu warstw – zastosowanie AIRIUM zamiast technologii tradycyjnej wywołało potrzebę opracowania alternatywnego projektu uwzględniającego innowacyjne rozwiązanie;
  • wyliczeń – zwłaszcza związanych z uzyskaniem wymaganej przenikalności cieplnej dla tej przegrody;
  • opracowania sposobu wykonania spadków na dachu i montażu poszczególnych elementów z uwzględnieniem półpłynnej konsystencji AIRIUM.

AIRIUM zastosowane na dachu budynku w Jaworznie odznaczało się niższą gęstością, a zatem mniejszą rozpływnością niż w typowych realizacjach, co dało możliwość zachowana wymaganych spadków.

Jak przebiegała realizacja zadania?

Wbudowanie AIRIUM zostało poprzedzone montażem systemu prętów i listew, które wyznaczyły żądaną wysokość warstwy, a jednocześnie odpowiednie spadki. Na przeprowadzenie prac wybrano ciepły, lecz nie upalny dzień. AIRIUM Truck został zaparkowany w bezpośredniej bliskości budynku, wybrano odpowiednie parametry mieszanki, zainstalowano przewody o właściwej długości i rozpoczęto procedurę dostawy piany na miejsce wbudowania.

Warto podkreślić, że sama aplikacja i układanie AIRIUM nie sprawiała ekipie znajdującej się na dachu żadnej trudności – dzięki zdobytemu wcześniej doświadczeniu prace przebiegały sprawnie i szybko. Piana była wylewana etapami. Osiągając odpowiednią wysokość na danym obszarze, przystępowano do rozprowadzania mieszanki za pomocą długich poziomic przesuwanych po szynach wytyczających wysokości i spadki warstwy. Kolejno wylewano następną porcję produktu, w ten sposób pokrywając cały dach.

Należy zaznaczyć, że ułożenie powierzchni około 300 m2 zajęło zaledwie kilka godzin, wpływając znacznie na przyspieszenie całej realizacji.

Czy się udało?

Nowatorskie zastosowanie AIRIUM na dachu budynku zakończyło się sukcesem. Dzięki współpracy specjalistów Holcim udało się sprostać największemu wyzwaniu i zachować wymagane spadki. Zaaplikowana warstwa materiału zapewniła także stworzonej w ten sposób przegrodzie odpowiednie parametry termoizolacyjne.

Warto zwrócić uwagę na szybkość realizacji tego etapu budowy oraz możliwość eliminacji dwóch faz koniecznych do wykonania przy układaniu dachu metodą tradycyjną – wylewania warstwy spadkowej oraz układania warstwy termoizolacji.

 

Pozostałe realizacje