Beton posadzkowy

Opis produktu

Beton posadzkowy jest przeznaczony do wykonania posadzek w obiektach, w których istotna jest odporność na długą i intensywną eksploatację. Beton posadzkowy Holcim (dawniej Lafarge) jest wzbogacony o włókna zwiększające wytrzymałość i odporność produktu.

Korzyści z zastosowania betonu posadzkowego

 • Oszczędność czasu i kosztów
 • Trwałość

Cechy betonu posadzkowego
 

Beton z włóknami stalowymi

 • podwyższenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu oraz na pękanie;
 • obniżenie skurczu o 20‒40%;
 • możliwość zmniejszenia grubości posadzki o 20‒30%;
 • wzrost odporności na obciążenia dynamiczne;
 • podwyższenie odporności na ścieranie.

Beton z włóknami polipropylenowymi

 • zwiększona odporność na powstawanie rys będących następstwem skurczu plastycznego betonu;
 • dzięki dużej powierzchni właściwej włókna te powodują większą więźliwość wody w mieszance betonowej i ograniczają zjawisko bleedingu, czyli samoczynnego wydzielania wody z mieszanki;
 • w warunkach pożaru włókna ulegają utlenieniu, a tym samym tworzą lepszą drogę ucieczki pary wodnej, obniżając ryzyko występowania eksplozyjnych odprysków betonu.
   

Zastosowanie betonu posadzkowego
 

 • posadzki betonowe w obiektach przemysłowych;
 • posadzki w magazynach;
 • podłogi w parkingach podziemnych itp.

Parametry techniczne
 

Konsystencja na budowie mierzona opadem stożka

S2-S5

Gęstość mieszanki betonowej

Ok. 2400 kg/m³

Zawartość powietrza (w przypadku betonu nienapowietrzonego)

˂ 2

Maksymalny czas zachowania urabialności

90 min. (jeśli nie określono inaczej)

Klasa wytrzymałości na ściskanie

Od C20/25

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenia normowe

PN-EN 206

Warunki stosowania

Jak każda mieszanka betonowa wymaga znajomości zasad wbudowywania betonu oraz późniejszej pielęgnacji wilgotnościowo-termicznej w zależności od warunków atmosferycznych.

Kontakt

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Jaki jest maksymalny czas urabialności betonu posadzkowego?

Maksymalny czas urabialności betonu posadzkowego wynosi 90 minut, o ile w specyfikacji nie określono inaczej.

Dlaczego beton posadzkowy Holcim lepiej niż standardowy sprawdza się podczas pożaru?

Ze względu na zastosowanie włókien polipropylenowych proces niszczenia produktu w czasie pożaru zachodzi wolniej niż w przypadku betonu standardowego.

Jaką gwarancję daje Holcim na parametry dostarczonej mieszanki?

Gwarancja na parametry dostarczonej mieszanki jest zgodna z normą PN-EN 206.

Dokumenty do pobrania - archiwalne

Artykuły