Holcim rekultywuje teren pokopalniany w Radkowicach

 
 
rekultywacja radkowice podwole 2

Od czerwca 2018 roku, na terenie wyłączonego już z eksploatacji złoża Radkowice-Podwole, trwały prace rekultywacyjne dające możliwość jego ponownego zagospodarowania. Obszar objęty procesem rekultywacji to 18 ha wyrobiska oraz 10 ha terenów okalających. 

Prowadzony od czerwca 2018 roku do lutego 2019 roku pierwszy etap prac polegał na stabilizacji skarp nadkładowych wyrobiska. 

- Etap rekultywacji technicznej, polegającej na przemieszczeniu zewnętrznych zwałowisk nadkładu do wyrobiska stanowił najbardziej wymagającą i pracochłonną część prac. Ten proces pozwolił nam zabezpieczyć stateczność wyrobiska oraz wpłynąć na poprawę krajobrazu wokół niego. Intensywne działania trwały osiem miesięcy, przez 5 dni w tygodniu i 24 godziny dziennie. Zaangażowanych było w nie aż 9 ciężkich maszyn (wozidła, koparki i spycharki), a na każdej zmianie pracowało około 12 osób. Jestem bardzo zadowolony z efektu naszej wspólnej ciężkiej pracy – opowiada Przemysław Podsiedlik, Dyrektor Kopalni Radkowice, Holcim w Polsce.

rekultywacja radkowice podwole 1

Drugi etap procesu rekultywacji zakłada stopniowe wypełnianie się wyrobiska napływającymi wodami złożowymi. Pompy zostały wyłączone, a lustro wody sukcesywnie się podnosi. Trzeci etap, którego realizację Holcim (dawniej Lafarge) rozpoczął wiosną tego roku, obejmuje obsadzanie drzewami i krzewami terenów poeksploatacyjnych i terenów po zwałowiskach zewnętrznych oraz obsiewanie ich trawami. Łącznie firma zasadziła 3,5 tysiąca sadzonek drzew rodzimych gatunków, takich jak sosna, świerk, klon, buk i brzoza, pochodzącego z miejscowych szkółek leśnych. Nagromadzenie czystej wody złożowej przyczynia się do stworzenia specyficznego mikroklimatu, który sprzyja naturalnemu rozprzestrzenianiu się roślin wodnych i lądowych na odkrytej skale dolomitycznej. W ten sposób powstaje dogodne miejsce do schronienia i rozrodu okolicznych gatunków zwierząt. 

Holcim podjął decyzję o wyłączeniu złoża z dalszej eksploatacji, ponieważ duży dopływ wód gruntowych oraz stosowane technologie odwodnienia sprawiają, że eksploatacja złoża Radkowice-Podwole jest kosztowo nieefektywna. - W raporcie Oceny Oddziaływania na Środowisko przewidywaliśmy różne możliwe warianty rozwoju kopalni w Radkowicach. W tym kontynuację eksploatacji złoża Radkowice-Podwole w najgłębszych jego pokładach. Szczegółowe analizy wykazały jednak, że obecna technologia odwodnienia i duży dopływ wód złożowych sprawiają, że eksploatacja złoża Radkowice-Podwole jest nieopłacalna. Planujemy jednak dalej rozwijać zakład, bazując na złożu Kowala – dodaje Przemysław Podsiedlik. 

rekultywacja radkowice podwole 5

Jednym z priorytetów Holcim w Polsce w działalności wydobywczej kruszyw jest dbałość o odbudowę bioróżnorodności i jak najlepsze ukształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych. Tym samym firma przyczynia się do tworzenia zbiorników wodnych, które stają się potencjalnym miejscem rozwoju lokalnej flory i fauny. 

Artykuły