EKSPERT BETON B20

Opis produktu


EKSPERT BETON B20 to gotowa sucha mieszanka cementowo-kruszywowa do przygotowania betonu o wytrzymałości na ściskanie > 20 MPa (C20), zgodna z normą PN-EN 13813 i EN 1504-3 [porównywalna z C16/20 wg PN-EN 206]. Zalecana do wykonywania podstawowych elementów betonowych. 

Image
beton-b20_produktowa.png

Cechy i korzyści produktu

CECHYKORZYŚCI
Szeroki zakres konsystencji klasy S3 w zakresie 100 - 150 mm.Konsystencję betonu można swobodnie dostosowywać do wykonywanych prac betoniarskich
Szybki rozwój wytrzymałości / szybkosprawnośćMożliwość kontynuowania prac po 24 godzinach
Wykorzystanie w produkcji technologii biopolimerowejŁatwość mieszania, bardzo dobre właściwości robocze i aplikacyjne
Mrozoodporność i wodoodpornośćUniwersalność — do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Zastosowanie
 

Do podstawowych elementów betonowych

  • Podkłady podłogowe zespolone z podłożem – grubość >25 mm
  • Podkłady podłogowe na warstwie rozdzielczej (folii) – grubość >30 mm
  • Podkłady podłogowe „pływające” na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej – grubość >40 mm
  • Podkłady podłogowe z ogrzewaniem podłogowym – grubość >40 mm nad przewodami grzewczymi
  • Podkłady podłogowe pod płytki ceramiczne, wykładziny, panele
  • Posadzki betonowe
  • Do warstwy wyrównujących, spadkowych i stabilizujących
  • Do napraw oraz reprofilacji elementów betonowych
  • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenia normowe

CT-C20-F4 według EN 13813:2002 i R2 według EN 1504-3:2005.

Warunki stosowania

Przygotowaną mieszankę należy wbudować i zatrzeć w możliwie krótkim czasie, ale nie dłuższym niż 60 minut (dla temperatury 20°C i wilgotności względnej powietrza 60% RH). W przypadku panowania wysokich temperatur i/lub niskiej wilgotności powietrza czas na wbudowanie i zatarcie ulega skróceniu. Temperatura otoczenia w trakcie wykonywania prac powinna mieścić się w przedziale pomiędzy 5°C a 25°C. Wykonany element należy zabezpieczyć przed wysychaniem przez 7 pierwszych dni. Pełne wytrzymałości beton osiąga po 28 dniach od zarobienia z wodą. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną oraz z zaleceniami producenta.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Aby chronić oczy i skórę podczas wykonywania prac, zaleca się używanie okularów, rękawic i odzieży ochronnej. Szczegółowe informacje dotyczące zagrożeń związanych ze stosowaniem produktu przedstawione są w Karcie Charakterystyki dostępnej na www.holcim.pl.

Gwarancja

Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją.

Opakowanie

Na palecie 1200kg znajduje się 48 worków papierowych o masie jednostkowej 25kg.

Warunki przechowywania

Produkt należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające produkt przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające wyrób przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Image
beton-ekspert-b20-b25-b30.jpg

Kalkulator zużycia betonu w worku


Kalkulator betonu – jak obliczyć liczbę opakowań betonu?

Użyj kalkulatora, aby obliczyć potrzebną liczbę worków betonu na Twoją budowę.

Image
oblicz-zuzycie-logo.jpg

Wybierz kształt elementu betonowego

Płyta fundamentowa
Płyta fundamentowa
Ława fundamentowa
Ława fundamentowa
Trójkąt
Trójkąt
Walec
Walec
Płyta z wgłębieniem
Płyta z wgłębieniem
Schody
Schody

Podaj wymiary

m3 betonulub EKSPERT BETONU B20*

Niniejsza kalkulacja przedstawia przybliżone wartości i ma jedynie charakter informacyjny, holcim.pl nie ponosi odpowiedzialności. W celu precyzyjnej kalkulacji zalecamy skontaktować się z naszym Doradcą a jeśli masz projekt architektoniczny to w nim znajdziesz potrzebną ilość betonu.

*Przy większych realizacjach (> 2 m3) rekomendujemy zakup betonu towarowego w jednej z naszych betoniarni.

Kontakt

Image
phone.png

Beton w worku

Najnowsze artykuły