Gruszka betonu: od czego zależy cena?

Co jest droższe: beton z gruszki czy z betoniarki?

Beton z betoniarki mieszany na miejscu zwykle jest nieco tańszy w przeliczeniu na m3 niż beton bazujący na tych samych składnikach, lecz z gruszki. Nie jest tak jednak zawsze, ponieważ zależy to od ilości potrzebnego betonu, a także od kosztów, które nie są związane z jego urabianiem bezpośrednio (np. energia elektryczna, roboczogodzina zaangażowanych pracowników, koszt zakupu lub najmu betoniarki itd.). Warto również podkreślić, że beton z gruszki daje gwarancję jednorodności mieszanki – w przeciwieństwie do betonu urabianego w betoniarce.

Za ile m3 betonu płacisz, płacąc za gruszkę?

Najczęściej pojemność maksymalna gruszki przeznaczonej do transportu betonu wynosi około 10 m3. Zwykle jednak transportowane jest jedynie 8 m3, czyli 8000 litrów mieszanki, co wynika z wymogów prawa. Przepisy wskazują maksymalny nacisk na jedną oś pojazdu wynoszący nie więcej niż 8 ton.

Od czego zależy cena gruszki betonu?

Cena gruszki betonu zależy od kilku czynników, m.in. od kosztów surowców, czyli cementu, kruszywa, piasku czy dodatków chemicznych. Mieszanki betonowe mają różne przeznaczenie i właściwości, stąd także wynikają różnice w cenie betonu. Istotna jest również odległość, na jaką gruszka ma dowieźć beton, a także ewentualne opłaty związane z transportem.

Ceny betonu mogą zmieniać się też w zależności od popytu i podaży oraz innych czynników zewnętrznych.