Od czego zależy cena betonu?

Cena betonu – od czego zależy?

Cena betonu zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to:

  • składniki mieszanki (rodzaj cementu, kruszywa i dodatków chemicznych),
  • transport (duża odległość miejsca produkcji od miejsca wbudowania to większy koszt niż w przypadku niewielkiej odległości),
  • zastosowanie betonu – warunki środowiskowe wymuszają określone właściwości mieszanki, która w związku z tym może mieć rozmaity skład i cenę,
  • wielkość zamówienia – im większe zamówienie, tym niższa cena jednostkowa.

Cena betonu zależy też od sezonu, w którym realizowane jest zamówienie – w okresie tradycyjnie wzmożonych prac budowlanych jest zwykle wyższa niż poza tym okresem.

Który beton jest droższy: luzem, czy workowany?

Co do zasady beton luzem ma niższą cenę jednostkową niż workowany, oczywiście pod warunkiem, że porównujemy betony tego samego producenta i o dokładnie tym samym składzie mieszanki.

Czy beton luzem się opłaca?

I tak, i nie. Jeśli zamówienie jest duże, zwykle beton luzem jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem. Trzeba jednak pamiętać, że beton dostarczany na miejsce wbudowania gruszką musi zostać wykorzystany natychmiast. Beton workowany można natomiast dość łatwo przechować ze względu na podzielność materiału, jednak z drugiej strony użycie gotowej mieszanki suchej wymaga zastosowania betoniarki.

Co do zasady beton w workach zamawia się do prac niewielkich lub rozłożonych w czasie, a beton luzem, dowożony gruszkami – do większych elementów, wykonywanych jednorazowo (np. ław fundamentowych).