Holcim wprowadza Aggneo - kruszywa z recyklingu dla zrównoważonego budownictwa

 

Holcim (dawniej Lafarge), światowy lider w zakresie innowacji i zrównoważonych rozwiązań budowlanych wprowadza do swojej oferty Aggneo - wysokiej jakości kruszywo z recyklingu wytwarzane na bazie betonu z rozbiórek. 

  • Produkt może być wykorzystywany w projektach infrastrukturalnych lub jako dodatek do betonu.
  • Jest o 20 lżejsze niż tradycyjne kruszywo oraz produkowane i transportowane lokalnie, co wpływa na mniejsze emisje z transportu.
  • Do 2030 roku Holcim chce osiągnąć produkcję na poziomie 1 mln ton rocznie, co wpłynie na oszczędność zasobów naturalnych.

Jak wynika z raportu „Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change (2019)” Fundacji Ellen MacArthur, recykling materiałów budowlanych na bazie cementu pozwoli na zredukowanie światowych emisji do 0,3 mld ton CO2 rocznie. Jednocześnie kruszywa pochodzące z recyklingu to o 40–70 mniej emisji CO2 w porównaniu z wydobywanymi skałami. Wprowadzenie kruszywa z recyklingu to jeden z kluczowych celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Holcim w Polsce do 2030 roku.

Wysokiej jakości kruszywo z recyklingu

Zanim Aggneo trafi na budowy surowiec poddawany jest ścisłej kontroli i selekcji, oczyszczeniu ze szkła, stali oraz innych materiałów. Następnie materiał poddawany jest kruszeniu, a już jako produkt gotowy ponownie podlega ostatecznym badaniom jakości (takim samym jak kruszywa naturalne). Dzięki zachowaniu rygorystycznych norm jakości jest w pełni bezpieczne dla ludzi i  środowiska oraz spełnia standardy jakości i wytrzymałości wymagane w inwestycjach infrastrukturalnych oraz tych poddawanych certyfikacji BREEAM oraz LEED. 

Mniejszy ślad węglowy i oszczędność zasobów

– Produkt jest lżejszy o ponad 20 niż kruszywo naturalne przy takich samych parametrach. Dodatkowo produkowane i dostarczane jest na budowy blisko miejsca wytworzenia. Na przykładzie realizacji w Krakowie obliczyliśmy, że dostawa Aggneo zredukowała o 66 emisję CO2 w transporcie i aż o 74 emisję na każdy m3 wykonywanych robót w stosunku do kruszyw z pobliskich kopalń – mówi Michał Głowacki, Dyrektor Generalny Linii Produktowej Kruszyw.

Kruszywo z recyklingu to również mniejsze zużycie zasobów naturalnych, gdyż do wbudowania 1m3 podbudowy, stabilizacji drogi czy też utwardzenia terenu potrzeba wagowo o 25 mniej Aggneo niż skał naturalnych. Wynika to z mniejszej gęstości objętościowej Aggneo. 

– Wprowadzając Aggneo przyczyniamy się do oszczędzania zasobów naturalnych kruszyw oraz tworzymy gospodarkę obiegu zamkniętego dając odpadom budowlanym nowe życie. Do 2030 będziemy produkować rocznie 1 mln ton takich kruszyw – mówi Xavier Guesnu, Prezes Zarządu Holcim w Polsce.

 

Więcej informacji o Aggneo