IZOLBET A - rozpuszczalnikowy grunt bitumiczny


Roztwór asfaltowy do gruntowania podłoży i wykonywania powłok przeciwwilgociowych, gotowy do użycia na zimno.

Image
latwy-w-aplikacji.jpg

Wygodny w aplikacji

Image
gotowy-do-uzycia.jpg

Gotowy do użycia

Image
na-suche-i-lekko-wilgotne-podloza.jpg

Na suche i lekko wilgotne podłoża

Image
elastyczna-w-niskich-temperaturach-elastyczny-w-niskich-temperaturach.jpg

Elastyczny w niskich temperaturach

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

 • modyfikowany elastomerem termoplastycznym styren-butadien-styren (SBS)
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i papy
 • doskonała penetracja w głąb izolowanych powierzchni
 • może być stosowany na suche i lekko wilgotne podłoże
 • odporny na działanie czynników atmosferycznych
 • przeciwdziała dalszemu procesowi korozji powierzchni betonowych
 • gotowy do użycia

Najważniejsze właściwości

 

 • modyfikowany elastomerem termoplastycznym styren-butadien-styren (SBS)
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i papy
 • doskonała penetracja w głąb izolowanych powierzchni
 • może być stosowany na suche i lekko wilgotne podłoże
 • odporny na działanie czynników atmosferycznych
 • przeciwdziała dalszemu procesowi korozji powierzchni betonowych
 • gotowy do użycia

Zastosowanie produktu

 

 • gruntowanie podłoży mineralnych na zewnątrz obiektów pod rozpuszczalnikowe masy bitumiczne oraz wszelkiego rodzaju papy: tradycyjne, samoprzylepne, zgrzewalne
 • gruntowanie wełny mineralnej pod papy zgrzewalne i samoprzylepne
 • wykonywanie samodzielnych powłok przeciwwilgociowych
 • konserwacja skorodowanych powierzchni betonowych
 • wykonywanie powłok antykorozyjnych także na elementach metalowych
Image
laf_izolbet-a_10.png.webp

Dane techniczne

Czas schnięcia 5-6 godzin
Czas między nanoszeniem poszczególnych warstw ok. 10 godziny
Odporność na deszcz po ok. 10 godzinach
Głębokość wnikania w podłoże betonowe do 5 mm
Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji od +5°C do +25°C
Temperatura zapłonu wg Pensky’ego – Martensa od +31°C do +40°C
Aplikacja szczotka dekarska, pędzel