Obwodnica na drodze ekspresowej S10 - Wałcz

Holcim (dawniej Lafarge) na samą budowę konstrukcji mostowych oraz pale przy obwodnicy Wałcz dostarczył beton w ilości 15 tys. m³. Specjalnie pod tę inwestycję uruchomiliśmy mobilną wytwórnię betonu, która dostarczyła łącznie 74 tys. m³ mieszanki betonowej.

 

Wałcz to miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim. Prawa miejskie otrzymał w 1303 roku na prawach miasta królewskiego, co oznacza, że jego obszary należały do króla, a mieszkańcy mogli liczyć na większą swobodę i nad ich bezpieczeństwem czuwały sądy czy komisje policji. Był też zamek, po którym obecnie została nazwa jeziora - Zamkowe.

Dzisiaj Wałcz jest miastem urokliwym, w którym można cieszyć się walorami przyrodniczymi. Są tu doskonale zarybione jeziora, zielone i gęste lasy ze zwierzyną, rozbudowana baza noclegowa, dobrze zorganizowane plaże wraz z wypożyczalniami sprzętu wodnego. Miasto zachęca do aktywnego spędzania czasu, więc turystyka jest tutaj na wysokim poziomie. Jednak jest i druga strona: Wałcz jest największym miastem na trasie DK-10, co oznacza, że przez miasto przejeżdżają ciężarówki, zakłócając spokój mieszkańców.

Budowa obwodnicy Wałcza

Uciążliwy ruch tranzytowy, ciężarówki w centrum miasta, wieczne korki, a także brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców – to sprawiło, że budowa obwodnicy stała się koniecznością. Zwłaszcza że do tej pory w Wałczu nie było żadnej obwodnicy, a sam układ dróg jest przestarzały i nie zmienił się znacząco od ponad 70 lat. Wprawdzie, aby odciążyć centrum miasta, wybudowano 2 ronda, ale przez to w godzinach porannych i popołudniowych tworzą się tutaj ogromne korki, a przejazd przez miasto trwa nawet kilkadziesiąt minut. 

Image

Generalny Pomiar Ruchu, czyli badania wykonywane co pięć lat przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. wykazał, że w 2000 r. codzienne przez Wałcz przejeżdżało 11 tys. samochodów, w 2005 r. - 12,3 tys. aut, a w 2015 r. już 15 tys. Według pomiarów przeprowadzonych przez pracowników GDDKiA latem natężenie wzrasta w szczycie do 30 tys. aut.

18 listopada 2015 roku podpisano umowę na budowę obwodnicy w Wałczu, dzięki której kierowcy dotychczas jadący DK nr 10 pojadą komfortową obwodnicą, a mieszkańcy będą mogli cieszyć się upragnionym spokojem i ciszą.

Obwodnica Wałcza będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na nowej trasie powstaną 4 węzły drogowe: Wałcz Zachód łączący obwodnicę z obecną DK nr 10, Wałcz Północ stanowiący połączenie z DW nr 163, Wałcz Wschód z DK nr 22 i końcowy węzeł Witankowo na włączeniu w DK nr 10 od strony Piły – zapowiadał Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Celem inwestycji było:

1. Stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży.

2. Budowa odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi

3. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni itd.), co przyczyniło się do zmniejszenia uciążliwości drogi ekspresowej dla środowiska oraz polepszyło warunki bezpieczeństwa zarówno dla pieszych, jak i dla ruchu samochodowego. 

 
Image
prace_na_obwodnicy_walcza.jpg

Projekt zakładał wybudowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej o dwóch pasach ruchu w każdą stronę o długości 17,8 km. Ponadto zakres obejmował budowę 13 wiaduktów, 2 mostów, 2 estakad i 14 przepustów ekologicznych. Jako dwa największe obiekty mostowe zostały wyznaczone: trójprzęsłowa estakada E-1 o długości 278 i trzynastoprzęsłowa estakada E-2 o długości ok. 764 m. Wartość projektu wyniosła 537,95 mln złotych.

Rekordowy obiekt mostowy na obwodnicy Wałcza

W ramach budowy obwodnicy Wałcza ze względów środowiskowych i geologicznych został zaprojektowany wyjątkowo trudny obiekt mostowy. Tereny przy obwodnicy są trudne z punktu widzenia geologicznego (bagniste i z gruntem słabonośnym), dlatego powstanie drogi w tym miejscu było niemożliwe.

Nietypowe ukształtowanie terenu oraz skonkretyzowane parametry techniczne sprawiały, że inwestycja wymagała wyjątkowych rozwiązań inżynieryjnych. Wystarczy przypomnieć, że drogę ekspresową przecina jar o głębokości kilkunastu metrów i szerokości kilkudziesięciu, zatem droga musiałaby powstać na bardzo wysokim nasypie, który uniemożliwiłby migrację zwierząt, a także utrudniłaby dojazd mieszkańców do pobliskich posesji. Nie wspominając, że szczyt nasypu drogowego, zrównowałby się z koronami drzew.

Dlatego zdecydowano się na stworzenie długiej estakady, która kierowała ruch komunikacyjny ponad terenem. Jej długość osiągnęła aż 760 metrów! Obiekt powstał na południowym odcinku obwodnicy Wałcza.

Most pierwotnie miał być budowany w dwóch technologiach: nasuwanej i betonowania wspornikowego. Optymalizując projekt, zastosowaliśmy technologię nasuwaną dla całego obiektu. To rozwiązanie korzystniejsze – wyjaśniał prof. Krzysztof Żółtowski, autor ostatecznego projektu mostu.

 
Image
lafarge_budowa_obwodnicy_walcz.jpg

Ostatecznie obiekt powstał w technologii nasuwania, co oznacza, że na miejscu powstawały kolejne elementy, które potem były dołączane do już istniejących, a następnie nasuwane na stojące już filary.

To, co wyróżnia ten obiekt mostowy, to długość przęseł, które określane są jako jedne z dłuższych. Obiekt składa się z trzynastu przęseł, a jedenaście z nich ma rekordową długość 61,3 m. Ponadto estakada prowadzona jest stalowymi awanbekami (dzioby montażowe odciążające ustrój) na wcześniej wykonane podpory. Awanbeki zastosowane w inwestycji w Wałczu mają aż 39 metrów długości – elementy takiego rozmiaru nie były jeszcze w Polsce stosowane. 

 
Image
walcz_lafarge_most.jpg

Holcim dostarczył beton na konstrukcje mostowe oraz pale

Budowa estakad o łącznej długości ponad 1,2 tys. metrów była wyzwaniem dla technologów Holcim Cement. Dostarczana na estakady mieszanka betonowa C50/60 musiała spełniać wysokie wymagania techniczne i wytrzymałościowe. Ponadto zastosowana technologia nasuwania podłużnego „lift and push” oznacza, że to na miejscu budowy powstawały kolejne elementy przęseł, na które Holcim dostarczył beton w ilości 15 tys. m³ (6,5 kT cementu CEM I 52 SR3).

Aby wzmocnić grunt, konieczne było wbicie pali – wykorzystano 11,5 km pali, co daje 6 tys. m³ betonu palowego (2,1 kT cementu CEM II/AV 42,5 R). Ponadto wykonawca wykonał fundamenty oraz filary betonowe od 4 do 14 metrów o łącznej ilości betonu ponad 6 tys. m³ (2,3 kT cementu CEM I 42,5 SR3). 

 
Image
pale_mostowe_lafarge.jpg

W związku z potrzebami klienta, a także specyficznymi warunkami budowy, zdecydowaliśmy się postawić mobilny węzeł betonowy. W tym celu powstała mobilna wytwórnia betonu, która działała od 18.07.2016 do 15.02.2019 roku. Zakład uruchomiono konkretnie pod realizację budowy obwodnicy Wałcz i ze swojego zadania wywiązał się na ocenę celującą. Dostarczył łącznie 74 tys. m³ mieszanki betonowej, ponadto współpracował z dziesięcioma stałymi podwykonawcami.

Wykorzystany przy inwestycji beton to: beton C50/60, beton C35/45, beton C30/37, beton C25/30, beton C12/15 beton C8/10, CEM II/B-V 32,5 R, a mączka wapienna – kruszywo 0/31,5.

Podsumowanie

Budowa rekordowego pod względem długości obiektu mostowego wymagało od nas szukania rozwiązań najbardziej satysfakcjonujących dla klienta. Dlatego powstała mobilna wytwórnia betonu, która wyprodukowała i dostarczyła odpowiednią ilość mieszanki betonowej – to rozwiązanie pomogło nie tylko utrzymać bardzo wysokie parametry produktu, ale też znacząco skrócić czas dostawy i całą logistykę. 

Przy tak wymagającej inwestycji, niezbędne też było, aby cały czas nad realizacją czuwał zespół jakości wytwórni mobilnych, kontrolując produkcję oraz współpracując z laboratorium.

Specyfika pracy przy budowie estakady ze względu na obecny sprzęt, dużą liczbę pracowników, pracujące dźwigi wymagała pełnego zaangażowania, odpowiedzialności i bieżącej oceny zagrożeń. W celu zapewnienia bezpiecznego dojazdu i usług pompowania betonu, wszystkie obiekty były ciągle monitorowane i poddawane ocenie ryzyka oraz kontroli miejsc dostaw w zakresie bezpiecznej pracy sprzętu mobilnego zgodnie z procedurami obowiązującymi w Holcim. Dzięki temu kontrakt zakończyliśmy bezwypadkowo, co jest zgodne z prowadzonym programem „Zero wypadków” w ramach Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

 

Najważniejsze informacje o inwestycji

Nazwa:

Budowa Obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10

Adres:        

obwodnica Wałcza

Inwestor:

GDDKiA o.Szczecin 

 

Główni wykonawcy:

Energopol – Szczecin SA

Czas realizacji inwestycji:

        

czerwiec 2016–październik 2019

  

 

Usługi dla infrastruktury

Przejdź do zakładki Usługi dla infrastruktury, aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, jakie produkty Holcim rekomenduje dla takich kategorii jak: drogi, tory kolejowe, mosty oraz farmy wiatrowe.

Pozostałe realizacje