CEM II/A-V 42,5 R

Opis produktu


CEM II/A-V 42,5 R to cement portlandzki popiołowy klasy wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) spełniający wymaganiami normy PN-EN 197-1. Cement jest przeznaczony w szczególności do produkcji betonów towarowych o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych (wczesnych i końcowych), oraz prefabrykowanych elementów z betonu.

Główne zastosowania

 • wykonywanie elementów infrastruktury drogowo-mostowej;
 • produkcja betonu towarowego wysokich klas;
 • wykonywanie posadzek przemysłowych.
Image
Cement CEM II/A-V 42,5 R

Korzyści z zastosowania cementu popiołowego CEM II/A-V 42,5 R

 • Prowadzenie prac betoniarskich w okresach obniżonych temperaturach otoczenia
 • Skrócenie czasu trwania budowy
 • Przyspieszenie procesu produkcji prefabrykatów
 • Ograniczenie kosztów związanych z nagrzewaniem mieszanki betonowej
 • Poprawa szczelności struktury stwardniałego betonu
 • Poprawa pompowalności mieszanki betonowej
 • Ograniczenie ryzyka powstawania wykwitów węglanowych
 • Ograniczenie ryzyka wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie
 • Możliwość produkowania betonów wysokich klas

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenie normowe

CEM II/A-V 42,5R

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki Cementu, zamieszczonej na stronie www.holcim.pl.

Warunki stosowania

Cement CEM II/A-V 42,5R przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji, z wyjątkiem klas XA2 i XA3 (agresja chemiczna wywołana siarczanami).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w szczelnych zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych (60 dni).

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Cechy cementu popiołowego CEM II/A-V 42,5 R

 

 • wysoka dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania,
 • ograniczony skurcz,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • wysoka stabilność i powtarzalność,
 • umożliwia produkcję betonów i zapraw narażonych na działanie mrozu i środków odladzających,
 • możliwe zastosowanie we wszystkich klasach ekspozycji ( oprócz XA2 i XA3).


Zastosowanie cementu popiołowego CEM II/A-V 42,5 R
 

 • betony wykorzystywane w budownictwie komunikacyjnym, mostowym i nawierzchniowym,
 • produkcja betonów, których proces dojrzewania zachodzi w warunkach obniżonych temperatur,
 • wytwarzanie betonów posadzkowych, architektonicznych i samozagęszczalnych,
 • wytwarzanie betonów zwykłych klasy wytrzymałości od C8/10 do C50/60,
 • produkcja prefabrykatów betonowych (drobno i wielkogabarytowych),
 • wykonywanie elementów sprężonych,
 • produkcja elementów betonowych wibroprasowanych (zwykłych i barwionych),
 • wytwarzanie betonów o podwyższonej odporności na karbonatyzaję i chlorki,
 • produkcja betonów i zapraw narażonych na działanie mrozu i/lub mrozu z solami odladzającymi.

 

KONTAKT

Image
phone.png

Kontakt - cement luzem

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia