Doradztwo techniczne

Dział wsparcia technicznego świadczy kompleksowe usługi dla inwestorów, wykonawców i projektantów, od doboru rozwiązań i produktów do ich wykonania i prawidłowej eksploatacji.

 

Doradztwo techniczne dla producentów betonu towarowego, prefabrykacji i suchych mieszanek:

 

 • indywidualne przygotowywanie, optymalizacja i weryfikacja projektów składu mieszanek betonowych,
 • współtworzenie i wdrażanie Zakładowej Kontroli Produkcji,
 • kontrola materiałów wsadowych oraz przeglądy techniczne na wytwórniach betonu w celu usprawnienia procesu produkcyjnego,
 • szkolenia z zakresu technologii spoiw hydraulicznych i betonu,
 • szkolenia techniczne dla laborantów, operatorów węzłów i kierowców betonowozów,
 • usługi laboratoryjne w zakresie badania materiałów budowlanych,
 • doradztwo technologiczne w zakresie doboru rozwiązań i produktów,
 • weryfikacja dokumentacji technicznej, jak specyfikacje techniczne,
 • sporządzanie opinii i ekspertyz w zakresie stosowanych na budowie rozwiązań i produktów.

 

Doradztwo techniczne dla wykonawców zainteresowanych rozwiązaniami betonowymi oraz cementem workowanym:

 

 • projektowanie receptur betonowych, zapraw budowlanych oraz podkładów podłogowych wykorzystywanych w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym,
 • optymalizacja składów recepturowych,
 • wsparcie technologiczne na inwestycjach,
 • pomoc w poprawnym doborze wykorzystywanych materiałów w celu spełnienia wymagań norm i specyfikacji technicznych,
 • kompletna ocena jakości wyrobów pod kątem wymagań norm i specyfikacji technicznych,
 • wsparcie w procesach reklamacyjnych,
 • pomoc w pozyskiwaniu inwestycji budowlanych,
 • szkolenia produktowe oraz wykonawcze (betony dekoracyjne, podkłady podłogowe, zaprawy tynkarskie),
 • opracowywanie systemów naprawczych.

 

Doradztwo techniczne dla wykonawców zainteresowanych współpracą w ramach projektów infrastrukturalnych:

 

 • indywidualne projektowanie składu mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi (w tym gruntów stabilizowanych hydraulicznie),
 • indywidualne projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych z wykorzystaniem kruszyw Holcim
 • doradztwo technologiczne w zakresie doboru rozwiązań i produktów przy realizacji robót drogowych i kolejowych,
 • indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni i wzmocnień podłoża pod konstrukcję,
 • weryfikacja dokumentacji technicznej, jak specyfikacje techniczne, dla realizowanych robót drogowych i kolejowych,
 • przygotowanie specyfikacji technicznych dla realizowanych robót drogowych i kolejowych,
 • sporządzanie opinii i ekspertyz w zakresie stosowanych na budowie rozwiązań i produktów,
 • wsparcie techniczne w trakcie wykonywania robót,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu technologii materiałów budowlanych oraz projektowania i wykonywania robót drogowych i kolejowych,
 • usługi laboratoryjne w zakresie badań materiałów budowlanych oraz elementów wykonywanych na budowie.

 

Doradztwo techniczne dla inwestorów zainteresowanych współpracą w ramach projektów infrastrukturalnych:

 

 • weryfikacja dokumentacji technicznej, jak specyfikacje techniczne, dla realizowanych robót drogowych i kolejowych,doradztwo technologiczne w zakresie doboru rozwiązań i produktów przy realizacji robót drogowych i kolejowych,
 • indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni i wzmocnień podłoża pod konstrukcję,
 • przygotowanie specyfikacji technicznych dla realizowanych robót drogowych i kolejowych,
 • sporządzanie opinii i ekspertyz w zakresie stosowanych na budowie rozwiązań i produktów,
 • wsparcie techniczne w trakcie wykonywania robót,
 • nadzór nad prowadzonymi robotami
 • prowadzenie szkoleń z zakresu technologii materiałów budowlanych oraz projektowania i wykonywania robót drogowych i kolejowych,
 • usługi laboratoryjne w zakresie badań materiałów budowlanych oraz elementów wykonywanych na budowie.

 

Doradztwo techniczne dla projektantów zainteresowanych współpracą w ramach projektów infrastrukturalnych:

 

 • doradztwo technologiczne w zakresie doboru rozwiązań i produktów przy realizacji robót drogowych i kolejowych,
 • indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni i wzmocnień podłoża pod konstrukcję,
 • weryfikacja dokumentacji technicznej, jak specyfikacje techniczne, dla realizowanych robót drogowych i kolejowych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu technologii materiałów budowlanych oraz projektowania i wykonywania robót drogowych i kolejowych.