Wiatraki w Markowicach z betonem ECOPact od Holcim

 

Farma wiatrowa Markowice – czysta energia i mniej emisji w konstrukcji dzięki zastosowaniu betonu ECOPact od Holcim (dawniej Lafarge).

Projekt budowy wiatraków wykorzystujących naturalną siłę wiatru dla otrzymania czystej, w 100 ekologicznej energii elektrycznej, doskonale wpisuje się w naszą strategię zrównoważonego rozwoju. Mając swój udział w tej realizacji, proponując Inwestorowi zastosowanie innowacyjnego, niskoemisyjnego betonu ECOPact, jeszcze silniej przyczyniliśmy się do ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie śladu węglowego budowanych konstrukcji wiatraków.

 

Jakie było nasze zadanie?

Farma wiatrowa Markowice w gminie Strzelno w woj. kujawsko-pomorskim to 13 turbin wiatrowych Vestas V100 o łącznej mocy znamionowej 26 MW. Rocznie wiatraki wyprodukują 300 GWh energii elektrycznej, dostarczając „zielony prąd” do około 75 000 gospodarstw domowych, jednocześnie pozwalając zredukować emisję CO₂ o około 100 000 ton gazu cieplarnianego.

W dniu 23 września 2021 r. położono kamień węgielny pod budowę turbin, których realizacją zajęła się firma Seewind Windenergiesysteme GmbH – jeden z największych wykonawców tego rodzaju inwestycji w Europie. Zadaniem Holcim była dostawa betonu niezbędnego do budowy 13 sztuk fundamentów (mieszanka na fundamenty wiatraków oraz warstwa mrozoodporna na wierzch każdego z fundamentów).

Zaproponowaliśmy Inwestorowi, Sabowind Polska Sp. z o.o., a następnie zaprojektowaliśmy, przygotowaliśmy i dostarczyliśmy niemal 4,2 tys. m³ betonu ECOPact o niskim śladzie węglowym. W trakcie realizacji inwestycji musieliśmy sprostać kilku wyzwaniom, m. in.:

 • beton wytwarzany był w nowo powstałym węźle,
 • optymalizacja mieszanki pod względem właściwych parametrów technicznych przy jednoczesnym zachowaniu niskiego śladu węglowego.

Inwestor, w trosce o środowisko naturalne, zadeklarował przedstawienie wielkości śladu węglowego związanego z realizacją po zakończeniu budowy, dlatego niska emisja CO₂ stanowiła jedno z kluczowych założeń.

Prowadząc strategię zrównoważonego rozwoju, nie tylko zaproponowaliśmy i dostarczyliśmy niskoemisyjny produkt, ale także zobowiązaliśmy się do oceny wielkości śladu węglowego pozostawionego przez naszą mieszankę ECOPact. Dziś możemy potwierdzić, że wywiązaliśmy się z naszych zobowiązań.

„Jednym z kluczowych założeń było zapewnienie niskiej emisji CO₂. Bazując na celach założonych w naszej strategii zrównoważonego rozwoju, przygotowaliśmy i dostarczyliśmy produkt niskoemisyjny. Ponadto podjęliśmy się oceny śladu węglowego pozostałego po zastosowaniu mieszanki ECOPact. Dziś możemy potwierdzić, że w pełni dotrzymaliśmy naszych zobowiązań” - Tomasz Rulka, Dyrektor Generalny Linii Produktowej Betonu  

 

Beton i ekologia – czy to się nie wyklucza?

Proces budowlany często utożsamiany jest z degradacją środowiska naturalnego. Tymczasem nowoczesne budownictwo opierające się na szeroko pojętym zrównoważonym rozwoju pozwala na zachowanie balansu pomiędzy dbałością o ekologię, a zapewnieniem rozwoju na najwyższym poziomie.

Image
markowice_1_1-min.jpeg


Materiały budowlane dla środowiska naturalnego

Specjaliści Holcim stale opracowują nowe, innowacyjne i zrównoważone materiały budowlane, które przyczyniają się m.in. do:

Wiele produktów Holcim dzięki swoim właściwościom pozwala na skrócenie procesów budowlanych (np. beton Agilia FIBRO).


Beton ECOPact – nawet zerowy ślad węglowy

Mieszanki betonowe ECOPact pozwalają na redukcję śladu węglowego w porównaniu z betonem wzorcowym zaprojektowanym przy użyciu cementu CEM I 42,5 R:

 • do 48 (beton niskoemisyjny),
 • o 100 (beton zeroemisyjny, w którym ślad węglowy został zredukowany do zera dzięki systemowi kompensat).

Redukcja emisji CO₂ w realizacjach, w których zastosowano produkty ECOPact, to efekt optymalizacji:

 • receptury (odpowiednio dobrana ilość cementu o obniżonej zawartości CO₂, duża porcja uzupełniających materiałów cementowych),
 • procesu produkcyjnego (zmniejszenie odległości transportowych – beton ECOPact może być produkowany na terenie całego kraju i dostarczany na budowę z najbliższej wytwórni),
 • materiałów naturalnego pochodzenia posiadających najniższy ślad węglowy.

Każda oferta może być wzbogacona o dodatek z kruszywa betonowego z recyklingu. ECOPact jest tym samym produktem, który nie tylko w znacznym stopniu ogranicza ślad węglowy mieszanki, ale także przyczynia się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i zwiększenia ochrony zasobów naturalnych.

Użycie mieszanki przeznaczonej do budowy fundamentów wiatraków w Markowicach pozwoliło na obniżenie śladu węglowego o 31 .


Jak sprostaliśmy wymaganiom klienta?

Duża ilość betonu dostarczonego na budowę to spore koszty inwestycyjne. Klientowi zależało na ich redukcji, dlatego opracowaliśmy optymalną pod względem ekonomicznym mieszankę, dopasowując recepturę do wymagań klienta. Jednocześnie odpowiedzieliśmy na jego potrzebę opracowania założonej ilości pozostawionego przez inwestycję śladu węglowego.


Zrównoważone rozwiązania budowlane Holcim

„Elektrownie wiatrowe to nie tylko wyraźny znak walki z kryzysem klimatycznym, ale także lokalna wartość dodana i miejsca pracy” – mówi burmistrz Strzelna Dariusz Chudziński, podkreślając tym samym mnogość korzyści, jaką przyniesie uruchomienie elektrowni wiatrowych w Markowicach. My dodamy jeszcze jedną zaletę – realizację idei zrównoważonego budownictwa.

Produkcja materiałów budowlanych, ich dostawa oraz proces układania pozostawiają określony ślad węglowy. Jako firma, realizując postanowienia przełomowego porozumienia paryskiego COP 21 z 2015 roku, staramy się zapobiegać negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Jest to zadanie trudne, ponieważ zapotrzebowanie na materiały budowlane w związku ze stale zwiększającą się liczbą ludności rośnie.

Jednocześnie mamy świadomość, że żeby chronić nasze środowisko, musimy szukać ekologicznych rozwiązań. Dlatego rozwijamy naszą firmę w sposób zrównoważony, opierając się na 4 filarach:

 • klimacie i energii (redukcja emisji CO₂, innowacyjne ekologicznie produkty: beton ECOPact, cementy ECOPlanet, piana izolacyjna AIRIUM, beton ze zbrojeniem rozproszonym Agilia FIBRO, 100 zakupionej energii pochodzi z OZE),
 • gospodarce obiegu zamkniętego,
 • środowisku (oszczędność zasobów wodnych, rekultywacja terenów poeksploatacyjnych),
 • bezpieczeństwie i wsparciu pracowników oraz zaangażowaniu w projekty społeczności lokalnych.

Dzięki naszej ekologicznej mieszance betonowej mogliśmy zaproponować Inwestorowi rozwiązanie szybkie, o doskonałych parametrach technicznych, a jednocześnie zmniejszające ślad węglowy w porównaniu z konwencjonalnym betonem.
 

Redukcja CO2 – jeden z filarów strategii zrównoważonego rozwoju Holcim

W strategię zrównoważonego rozwoju marki wpisuje się doskonale m.in. jeden z naszych produktów – beton ECOPact. Stosując tę mieszankę, można wyeliminować ślad węglowy związany z jej wytwarzaniem i dostawą nawet w 100 , jednocześnie zapewniając wysoką jakość konstrukcji.

To właśnie ze względu na założenia inwestycji, wśród których istotne miejsce zajmowała redukcja emisji CO₂, zaproponowaliśmy Inwestorowi użycie mieszanki betonowej ECOPact. Formuła została opracowana specjalnie na potrzeby realizacji inwestycji, żeby pogodzić wymagania finansowe oraz parametry techniczne. Konieczne okazało się zastosowanie cementu o niskim cieple hydratacji, który dodatkowo nie powodowałby wzrostu kosztów mieszanki – wykorzystał cement CEM IV BV42,5N LH/NA produkowany w naszej Cementowni Kujawy.
 

Podsumowanie

Realizując nasze zadanie, które polegało na zapewnieniu optymalnej, pod względem ekonomicznym mieszanki betonowej przy jednoczesnym założeniu określonego poziomu redukcji pozostawionego śladu węglowego, musieliśmy sprostać wielu wyzwaniom.

Dostarczając na miejsce budowy farmy wiatrowej Markowice beton ECOPact wytwarzany w nowo powstałym węźle, osiągnęliśmy nasz cel i przyczyniliśmy się do obniżenia emisji dwutlenku węgla towarzyszącej procesowi budowy. Tym samym mogliśmy wesprzeć naszą misję odpowiedzialnego biznesu, wpływając na polepszenie stanu środowiska naturalnego, nie tylko biorąc udział w projekcie, którego efektem będzie pozyskiwanie zielonej energii, ale także wydatnie przyczyniając się do redukcji śladu węglowego.

Pozostałe realizacje