Agilia FIBRO – beton samozagęszczalny ze zbrojeniem rozproszonym

 

Opis produktu

Obecnie Agilia Fibro dedykowany jest dla budynków jednorodzinnych, specjaliści Holcim (dawniej Lafarge) pracują intensywnie nad możliwościami zastosowania tej technologii dla budynków wielorodzinnych. Zastosowanie betonu Agilia FIBRO ze zbrojeniem rozproszonym eliminuje większość robót zbrojarskich oraz ułatwia prace betoniarskie. Całość prac związana z robotami fundamentowymi nie przekracza 5 dni, co przekłada się na realne oszczędności.

agilia fibro lafarge logo
 
nasza realizacja port drzewny 1

 

Beton samozagęszczalny Agilia FIBRO to jedno ze zrównoważonych rozwiązań Holcim, który doskonale wpisuje się w ideę budownictwa zrównoważonego. Jego zastosowanie nie wymaga wibrowania, co znacznie ogranicza poziom hałasu generowanego podczas rozkładania mieszanki betonowej na budowie. Ze względu na gładkość uzyskanych powierzchni, Agilia FIBRO eliminuje konieczność stosowania dodatkowych wylewek wyrównawczych. Ogranicza też w znacznym stopniu ilość tradycyjnego zbrojenia prętami stalowymi, co zmniejsza zużycie stali, koszt wykonania elementów budowlanych i znacznie przyspiesza czas realizacji inwestycji. 

Mieszanka betonu samozagęszczalnego ze zbrojeniem rozproszonym jest wynikiem współpracy konstruktorów specjalizujących się w elementach zbrojonych włóknami oraz technologów betonu.

Zastosowanie betonu Agilia FIBRO zbrojonego włóknem eliminuje większość prac zbrojarskich oraz ułatwia prace betoniarskie na budowie. Zbrojenie prętami ograniczone jest tylko do newralgicznych miejsc – pod ścianami nośnymi, słupami, dużymi otworami okiennymi lub drzwiowymi. Nie ma też konieczności wibrowania betonu. Dzięki temu dwóch pracowników jest w stanie ułożyć beton płyty fundamentowej w czasie 2–3 godzin, a całość prac związana z robotami fundamentowymi nie przekracza 5 dni. To z kolei przekłada się na realne oszczędności inwestora.

Korzyści z zastosowania betony samozagęszczalnego:

 • Niższe koszty realizacji inwestycji dzięki zmniejszeniu masy tradycyjnej stali zbrojeniowej (nawet do 90 % w określonych warunkach)
 • Eliminacja tradycyjnego zbrojenia (siatka lub pręt zbrojeniowy), a w konsekwencji szybsza i bezpieczniejsza budowa
 • Doskonała kontrola zarysowań, a dzięki niej znaczna redukcja rys w betonie i odprysków
 • Zwiększona odporność na uderzenia i obciążenia dynamiczne
 • Rozłożenie zbrojenia w wielu kierunkach, a w konsekwencji jednolite zbrojenie elementów konstrukcyjnych
 • Redystrybucja naprężeń – duża ciągliwość i zwiększona nośność wykonanych płaszczyzn
 • Ujednolicenie osiadania płyty fundamentowej co skutkuje zmniejszeniem ryzyka rysowania się ścian budynku

Cechy produktu Agilia FIBRO
 

Cechy Agilia FIBRO zależą w dużym stopniu od zastosowanych włókien zbrojeniowych modyfikujących mieszankę oraz ich ilości w m3 mieszanki betonowej. Jako zbrojenie rozproszone stosuje się:

 • włókna stalowe – najpowszechniej stosowane włókna do modyfikowania betonu w postaci krótko pociętego drutu stalowego;
 • włókna polimerowe (syntetyczne) – w postaci krótkich, cienkich nitek, postrzępionych powierzchni z materiału polimerowego;
 • włókna szklane – krótkie lub długie, cięte ze szkła o podwyższonej odporności na działanie środowiska agresywnego;
 • włókna bazaltowe – cienkie włókna wykonane z bazaltu powleczonego polimerem.
   

Zastosowanie
 

 • płyty fundamentowe;
 • prefabrykaty;
 • stropy;
 • fasady.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenia normowe

PN-EN 206

Warunki stosowania

Jak standardowy beton

Kontakt

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Czy Agilia FIBRO jest betonem pompowalnym?

Tak, beton Agilia FIBRO układa się wyłącznie przy pomocy pompy do betonu.

Ile czasu można zaoszczędzić używając betonu Agilia FIBRO przy pracach fundamentowych?

W stosunku do tradycyjnych metod Agilia FIBRO pozwala na wykonanie robót fundamentowych w czasie o 30 do 50 % krótszym – maksymalnie 5 dni dla całości prac fundamentowych.

Jak długo produkt Agilia FIBRO utrzymuje płynność?

Szczegółowa kontrola technologii produkcji mieszanki zapewnia optymalne zastosowanie właściwości cementu oraz umożliwia betonowi Agilia FIBRO utrzymanie płynności przez ponad 2 godziny.

Artykuły