Najważniejsza jest analiza potrzeb klienta, wywiad z Szymonem Gołdynem, Kierownikiem ds. Zarządzania Ofertą Produktową i Cross-Sellingiem

 
 

Każdego dnia staramy się poznawać potrzeby naszych klientów i odpowiadać na nie najlepiej dopasowanymi rozwiązaniami. Jednak jesienią, przez kilka tygodni, z większą intensywnością przyglądamy się naszym działaniom i staramy się częściej mówić o nich wewnątrz organizacji. Rozmawiamy z osobami, które w swojej codziennej pracy są blisko klienta, pytamy ich o to, nad jakimi projektami pracują w tej chwili i w jaki sposób budują trwałe i wartościowe relacje z naszymi klientami.

Rozmawiamy z Szymonem Gołdynem, Kierownikiem ds. Zarządzania Ofertą Produktową i Cross-Sellingiem, odpowiedzialnym za portfel produktów cementowych.

Które, ze swoich ostatnich zadań uważasz za najbardziej skoncentrowane na kliencie?

Moja praca, czyli zarządzanie cementowym product portfolio, wymaga stałej koncentracji na kliencie.

Analiza potrzeb klienta, tego, w jaki sposób i do czego stosuje nasze cementy to punkt wyjścia przy przygotowaniu nowych produktów. Dobrym przykładem takiego podejścia jest obecne wdrożenie iXa w worku, a także przygotowanie do wdrożenia specjalistycznego cementu dla ciężkiej prefabrykacji na Kujawach, odpowiednika małogoskiego Turbo. Zapotrzebowanie na taki produkt potwierdziło się w badaniu ankietowym klientów. Wstępnie opracowana wersja produktu była testowana z klientami na ich zakładach, w konsekwencji ich opinii mocno modyfikujemy teraz pierwotny pomysł. Niedługo będę mógł podać więcej szczegółów.

Jakie wyzwania stoją przed Tobą w kontekście efektywnej współpracy z klientem?

W moim obszarze rok 2019 zapowiada się bardzo ciekawie. Główne wyzwanie wynika z radykalnego wzrostu kosztów produkcji cementów, mam tu na myśli przede wszystkim CO2 oraz koszty zakupu energii elektrycznej i żużla. Te wzrosty powodują istotne zmiany opłacalności poszczególnych cementów. Wyzwaniem będzie takie sterowanie naszym product portfolio, żeby połączyć perspektywę potrzeb klienta i przewag konkurencyjnych z racjonalnością kosztową. W nadchodzącym roku możemy się spodziewać kolejnych dostosowań w product portfolio.

Ciekawie wygląda też rynek cementów workowanych, który profesjonalizuje się coraz bardziej. Naszym wyzwaniem będzie zaoferowanie klientom nowych, specjalistycznych produktów, dzięki którym zdobędziemy atrakcyjne nisze na tym jednak kurczącym się rynku. Oznacza to więcej produktów w ofercie, krótsze partie produkcyjne, większy wysiłek sprzedażowy i marketingowy. Liczymy, że klienci to docenią, a my wyraźnie odróżnimy się od konkurencji.

Jak Twoja praca wpływa na relację z klientami?

Bezpośrednio, trudno liczyć na dobre relacje z klientami bez oferty produktowej odpowiadającej na ich potrzeby. Myślę też, że klienci widzą i doceniają to, że ich słuchamy, reagujemy na ich oczekiwania, dostosowujemy ofertę.

szymon goldyn 1

 

Artykuły