Holcim wyznacza nowe standardy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

 

Listopadowa konferencja Sustainable Economy Summit, w której wzięli udział przedstawiciele Holcim (dawniej Lafarge), poświęcona była zrównoważonemu rozwojowi w biznesie. Podczas trzech paneli dyskusyjnych zostały omówione najważniejsze kwestie dotyczące sposobów odpowiedzialnego działania przedsiębiorstw w szybko zmieniającym się świecie, dążącym do szybkiej redukcji emisji CO2. Była to znakomita okazja, żeby pokazać, jak Holcim szanując otoczenie i zasoby naturalne, działa na rzecz zrównoważonego biznesu w Polsce.

Image
sustainable_economy_2019.jpeg

Holcim europejskim liderem w zmniejszaniu emisji CO2

Na spotkaniu poruszono wiele istotnych kwestii dotyczących ochrony środowiska czy zrównoważonego rozwoju. Można jednak powiedzieć, że w dalszym ciągu firmy zmierzają się z dwoma głównymi tematami: ograniczenie emisji CO2 i większy udziału odnawialnych źródeł energii w prowadzeniu działalności biznesowej.

– Produkcja cementu wiąże się z emisją CO2. Na dzień dzisiejszy nie ma lepszego sposobu na produkcję cementu, tak potrzebnego do funkcjonowania świata. Dlatego tym większe jest nasze zaangażowanie i determinacja by prowadzić naszą działalność w sposób maksymalnie odpowiedzialny. Warto zauważyć, że to właśnie polski sektor cementowy jest europejskim liderem w redukcji emisyjności produkcji. W ostatnich 30 latach zredukowaliśmy emisję CO2 o ponad 30 proc. na tonę cementu. I na pewno nie powiedzieliśmy tutaj ostatniego słowa – podkreślił Łukasz Ludwisiak, Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju Holcim w Polsce.

Rekordowa ilość energii z paliw alternatywnych

Istotne miejsce w dyskusji poświęcono gospodarowaniu odpadami, możliwościami ograniczenia ich produkcji oraz ponownego ich wykorzystania. W ten sposób można chronić naturalne zasoby naszej planety, a w szczególności Polski przed nadmierną eksploatacją.

– Przejście do gospodarki obiegu zamkniętego już się u nas dokonało. Produkując cement, potrzebujemy ciepła. To ciepło wytwarzamy w 80% z paliw alternatywnych, a nie węgla, jak to miało miejsce kiedyś. Uzyskujemy je głównie z odpadów tekstylnych i komunalnych. W ten sposób następuje również odzysk energetyczny. Łącznie zużywamy 400 tys. ton paliw alternatywnych, to tak jak gdyby milionowe miasto nie odprowadzało śmieci w ciągu roku. Jesteśmy więc realną alternatywą dla spalarni – powiedział Łukasz Ludwisiak. – Warto przy okazji podkreślić, że Europie średnie wykorzystanie paliw alternatywnych to 40%, w Polsce wynosi ponad 70% – dodał.

Image
lukasz_ludwisiak_lafarge_sustainable_economy.jpeg

Zaangażowanie pracowników i promowanie postaw ekologicznych

Paneliści mówili również o konieczności edukowania zarówno społeczeństwa, jak i decydentów o korzyściach wynikających z gospodarki obiegu zamkniętego. Bez tego pracownicy nie będą mogli nawet wymyślać rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, nie mówiąc już o wdrażaniu. Dlatego ważna jest rola np. komunikacji wewnętrznej w firmach, która powinna uwzględniać również uświadamianie i pokazywanie tego, co firma lub inne firmy robią na rzecz zrównoważonego rozwoju czy gospodarki obiegu zamkniętego.

Mamy w Polsce bardzo duży deficyt w tym zakresie. Firmy nie do końca wiedzą, w jakie działania mogą się zaangażować, jeśli nie są firmą produkcyjną. Ci, którzy już realizują takie działania, powinni głośno mówić o tym, co robią, aby inni mogli czerpać inspiracje do działania. Ważna rola jest tu również mediów, które powinny szerzyć takie dobre praktyki.

Nagroda Sustainability Economy Awards dla Holcim w Polsce

Konferencję Sustainable Economy Summit zwieńczyła gala, podczas której Holcim otrzymał nagrodę jako lider zaangażowania pracowniczego. Nagrodę, w imieniu zarządu spółki, odebrała Magdalena Grońska, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju.

Artykuły