Łukasz Marcinkiewicz panelistą X konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo

 
 
 mg 2331 1

Podczas jubileuszowej edycji konferencji liderzy branży dyskutowali na tematy związane z innowacjami w budownictwie, oczekiwaniami, szansami i wyzwaniami stojącymi przed budownictwem infrastrukturalnym. Łukasz Marcinkiewicz, Dyrektor Generalny LH Engineering i Rozwiązań dla Infrastruktury Lafarge w Polsce był jednym z panelistów. Lafarge otrzymał także nagrodę „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa” w kategorii Lider Zrównoważonego Rozwoju.

Spotkanie, które zgromadziło liderów branży zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, było okazją do dyskusji na najważniejsze dla sektora tematy. Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali czterech paneli dyskusyjnych oraz dwóch wystąpień gości specjalnych – Geoffa Haleya, Global Executive Chairman, IPFA oraz Włodzimierza Szymczaka, byłego Prezydenta Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE).

Łukasz Marcinkiewicz - Dyrektor Generalny LH Engineering oraz Rozwiązań dla Infrastruktury wziął udział w dyskusji na temat nowych wyzwań dla infrastruktury drogowej. W panelu wzięli udział także: Marta Dziewulska – Radca prawny, Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, DSK Kancelaria; Grzegorz Kwieciński – Dyrektor Biura Ryzyka Ubezpieczeniowego, KUKE SA; Hubert Nowak – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; Jerzy Wacławczyk – Dyrektor Finansowy Dyrekcji Autostrad i Dużych Projektów, Strabag oraz Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Uczestnicy dyskutowali o potrzebie waloryzacji kontraktów. Polemizowali na temat możliwości i zasad przeprowadzenia wstecznej waloryzacji. Łukasz Marcinkiewicz zwracał uwagę, że sytuację w polskim budownictwie infrastrukturalnym cechuje spora niepewność. Podkreślał, że i składają się na nią 3 elementy: kwestie finansowe, czyli rentowność realizacji kontraktów; fluktuacje samego rynku infrastrukturalnego, który nie jest stabilny oraz brak planów strategicznych na to, co stanie się po bieżącej perspektywie unijnej, czyli po 2023 roku. Podczas debaty poruszono także tematy związane ze sposobami rozliczania kontraktów, kar umownych, stawki minimalnej w umowach na zlecenie oraz ubezpieczenia kontraktów budowlanych.

Zwieńczeniem całodniowej konferencji była uroczysta wieczorna gala wręczenia „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”. Łukasz Marcinkiewicz odebrał w imieniu Lafarge statuetkę w kategorii Lider Zrównoważonego Rozwoju. Nagroda ta jest przyznawana przedsiębiorstwom i osobom, które swoimi niekonwencjonalnymi i innowacyjnymi działaniami wyróżniają się na tle branży. Lafarge w Polsce zostało wyróżnione za swój wkład w propagowanie idei zrównoważonego budownictwa oraz realne działania minimalizujące wpływ firmy na środowisko naturalne.

Artykuły