CEM II/A-LL 42,5 R

Opis produktu


CEM II/A-LL 42,5 R to cement portlandzki wapienny klasy wytrzymałości 42,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) spełniający wymaganiami normy PN-EN 197-1. Cement jest przeznaczony w szczególności do produkcji suchych mieszanek, oraz prefabrykatów betonowych i elementów z betonu o wysokich wymaganiach trwałościowych i estetycznych.
 

Główne zastosowania

 • produkcja suchych mieszanek na bazie cementu
 • produkcja elementów o wysokich wymaganiach estetycznych
 • produkcja prefabrykatów betonowych
   
Image
Cement CEM II/A-S 42,5 R

Korzyści z zastosowania cementu CEM II/A-LL 42,5 R

 • Pozwala na ekonomiczną produkcję wysokiej jakości suchych mieszanek (zapraw, tynków, jastrychów, i innych)
 • Ułatwia produkcję mieszanek na bazie cementu o wysokiej ciekłości
 • Pozwala na uzyskanie dużej jednorodności elementów (wizualnej i mechanicznej)
 • Umożliwia uzyskania wysokiej szczelności betonu i elementów betonowych
 • Poprawia komfort pracy, plastyczność zapraw i mieszanek betonowych
 • Pozytywnie wpływa na pompowalność mieszanek betonowych
 • Ułatwia wykonywanie stabilnych, odpornych na segregację mieszanek betonowych, w tym również mieszanek scc

Cechy cementu CEM II/A-LL 42,5 R

 • wysoka stabilność i powtarzalność,
 • jasna barwa,
 • wysoka powtarzalność parametrów,
 • umiarkowane ciepło hydratacji.

   

Zastosowanie cementu CEM II/A-LL 42,5 R

 • produkcja suchych tynków, klejów, oraz innych suchych mieszanek,
 • produkcja mieszanek o wysokiej ciekłości,
 • produkcja elementów o wysokich wymaganiach estetycznych,
 • produkcja prefabrykatów betonowych (drobno i średniowymiarowych),
 • betony wykorzystywane w budownictwie komunikacyjnym, mostowym i nawierzchniowym,
 • wytwarzanie betonów architektonicznych i samozagęszczalnych,
 • wytwarzanie betonów zwykłych klasy wytrzymałości od C8/10 do C50/60,
 • produkcja elementów betonowych wibroprasowanych (zwykłych i barwionych),
 • wytwarzanie betonów o podwyższonej odporności na karbonatyzaję i chlorki,
 • produkcja betonów i zapraw narażonych na działanie mrozu i/lub mrozu z solami odladzającymi.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenia normowe

CEM II/A-LL 42,5 R

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki Cementu, zamieszczonej na stronie www.holcim.pl.

Warunki stosowania

Cement CEM II/A-LL 42,5 R przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji, z wyjątkiem klas XA2 i XA3 (agresja chemiczna wywołana siarczanami).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w szczelnych zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych (60 dni).

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Kontakt

Image
phone.png

Kontakt - cement luzem

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia