Dynamik SP CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R

 

Opis produktu


Cement DYNAMIK SP – CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R to cement portlandzki wieloskładnikowy o klasie wytrzymałości 52,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) spełniający wymagania normy PN-EN 197-1. Cement dedykowany jest wszędzie tam, gdzie kluczowe jest uzyskanie bardzo wysokich parametrów w krótkim okresie czasu czyli min. prefabrykaty wielkowymiarowe, elementy sprężone, produkcja suchych mieszanek i betonu komórkowego.

Główne zastosowania

 • produkcja prefabrykatów wielkowymiarowych i sprężonych;
 • produkcja suchych mieszanek;
 • produkcja betonu komórkowego.
eco epd logo eco epd logo
Image
Cement CEM II/B-V 42,5 R - HSR

Cement DYNAMIK SP - CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R to ekologiczne rozwiązanie dla prefabrykacji zapewniające znacznie niższy ślad węglowy w stosunku do cementów CEM I 52,5 R o podobnych parametrach Zastosowanie tego cementu pozwala na całkowitą rezygnację ze stosowania CEM I 52,5 R przy jednoczesnej poprawie cech fizykochemicznych betonów, zapraw i suchych mieszanek.

Korzyści z zastosowania Dynamik SP CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R

 • Zmniejsza obciążenie dla środowiska (ok. 20% niższy ślad węglowy*)
 • Pozwala uzyskać wyższą punktację w systemach certyfikacji bream, lead i podobnych
 • Skraca czas do rozformowania, przenoszenia i transportu elementów
 • Pozwala na szybszą rotację form
 • Eliminacja lub ograniczenie obróbki termicznej podczas produkcji elementów prefabrykowanych
 • Poprawia estetykę powierzchni gotowego elementu prefabrykowanego
 • Ogranicza ryzyko powstawania wykwitów węglanowych
 • Ogranicza ryzyko wystąpienia rys skurczowych w stwardniałym betonie
 • Zwiększa szczelność struktury stwardniałego betonu
 • Ogranicza skłonności mieszanki do „bleedingu” (wysięku wody na powierzchnię)
 • Pozwala uzyskać bardziej intensywne zabarwienie wyrobu
 • Możliwość produkcji mieszanek zapraw szybkosprawnych i naprawczych

Cechy cementu Dynamik SP CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R
 

 • bardzo wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa,
 • bardzo wysoka dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania (ok. 23 MPa po 24 godzinach),
 • duża uniwersalność stosowania (dopuszczony we wszystkich klasach ekspozycji oprócz XA2 i XA3),
 • jasna barwa,
 • wysokie ciepło hydratacji,
 • ograniczony skurcz,
 • optymalna krzywa uziarnienia i wysoki stopień rozdrobnienia,
 • wysoka stabilność i powtarzalność parametrów.
   

Zastosowanie cementu Dynamik SP CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R
 

 • produkcja elementów prefabrykowanych (w tym sprężonych) o wysokich wytrzymałościach wczesnych niezależnie od warunków dojrzewania,
 • produkcja suchych mieszanek,
 • wytwarzanie betonów samozagęszczalnych SCC i betonów wysokowartościowych BWW,
 • wytwarzanie betonu komórkowego,
 • produkcja drobnowymiarowych prefabrykatów wibrowanych i wibroprasowanych,
 • produkcja dachówki cementowej,
 • wytwarzanie betonów zgodnych z PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265.

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenie normowe

CEM II/A-M(S-LL) 52,5R

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki Cementu, zamieszczonej na stronie www.holcim.pl.

Warunki stosowania

Cement Dynamik SP CEM II/A-M(S-LL) 52,5R przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji, z wyjątkiem klas XA2 i XA3 (agresja chemiczna wywołana siarczanami).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w szczelnych zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych (60 dni).

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

Kontakt

Image
phone.png

Kontakt - cement luzem

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia