Technologia Betonu Lafarge

 
 

W dniach 22-23 listopada odbyła się 7 już konferencja Technologia Betonu Lafarge. Wydarzenie to na stałe znalazło miejsce w kalendarzach naszych klientów, szczególnie tych zajmujących się obszarem technicznym i technologicznym związanych z szeroko pojętą produkcją betonową.

fot cos tam betonu 1

Konferencja przeznaczona jest dla kierowników jakości, technologów, kierowników produkcji, inżynierów jakości. W trakcie wydarzenia poruszamy bieżące i nurtujące tematy z obszarów technologii, jakości i produkcji w segmencie prefabrykacji, betonu towarowego i infrastruktury. Tematy i prelegentów dobieramy w taki sposób, żeby stworzyć platformę wymiany doświadczeń i pogłębiania swojej wiedzy, ale też dzielenia się nią z innymi uczestnikami. Prelegentami są zazwyczaj profesorowie i pracownicy naukowi znanych i cenionych uczelni, ale też praktycy też z Lafarge. W tegorocznej konferencji dzielili się z nami wiedzą prof. Michał Ginicki, prof. Tomasz Siwowski oraz zespół Doradztwa Technicznego Lafarge w Polsce. Mieliśmy okazję obejrzeć przygotowany już katalog gotowych obiektów infrastruktury drogowej, który obecnie jest w trakcie uzgodnień społecznych.

Tegoroczne wydarzenie poświęciliśmy trwałości betonu. Było ono wyjątkowe również ze względu na formę. Dużą część stanowiły laboratoria, gdzie w praktyce przedstawiliśmy nasze rozwiązania. Goście mieli też możliwość sami wykonać szereg doświadczeń. Po zainteresowaniu i liczbie obecnych osób możemy stwierdzić, że wybrana przez nas forma sprawdziła się i warto ją rozwijać w kolejnych latach. Już teraz serdecznie zapraszamy jesienią 2019.

Pozostałe artykuły w kategorii Produkty Lafarge

Artykuły