ECOPlanet 4B
CEM IV/B(V) 42,5N LH/NA

Opis produktu


ECOPlanet CEM IV/B(V) 42,5 N-LH/NA to cement pucolanowy klasy 42,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-B-19707. Cement charakteryzuje niska zawartości alkaliów (NA) i niskie ciepło hydratacji (LH). Cement jest przeznaczony do produkcji betonu towarowego o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych i trwałościowych, oraz elementów wielkogabarytowych. Emisja CO2 dla wszystkich produktów ECOPlanet została zweryfikowana przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) czego efektem jest wydanie dokumentu EPD III typu.

Główne zastosowania

 • produkcja betonu towarowego
 • wykonywanie elementów wielkogabarytowych
 • produkcja prefabrykatów drobnowymiarowych

Zastosowanie cementów ECOPlanet pozwala budować przyjazną dla środowiska infrastrukturę, redukując emisyjność powstających konstrukcji. Podążając zgodnie z naszą strategią oraz dbałością o środowisko, postanowiliśmy stworzyć ofertę produktów, które pozwalają budować w sposób zrównoważony.

ECOPlanet to rodzina cementów produkowanych przy udziale materiałów z recyklingu i wykorzystujących surowce zdekarbonizowane z innych gałęzi przemysłu, dzięki czemu udaje się uzyskać co najmniej 40% mniejszą emisję CO2*. Wspólnie przyczyniamy się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz znacznego zmniejszenia negatywnego wpływu przemysłu i budownictwa na środowisko naturalne.

 

Korzyści z zastosowania cementu CEM IV/B(V) 42,5N LH/NA

 • Mniejsze obciążenie dla środowiska, idealnie nadaje się do budownictwa ekologicznego,
 • Pozwala uzyskać wyższą punktację w systemach certyfikacji bream, lead I podobnych,
 • Zwiększenie odporności na działanie środowisk agresywnych chemicznie,
 • Pozwala na uzyskanie niskiego ciepła hydratacji mieszanki betonowej,
 • Umożliwia uzyskania wysokiej szczelności betonu I elementów betonowych,
 • Zwiększa odporność betonów I zapraw na korozję wywołaną reakcją alkalia–krzemionka,
 • Poprawa komfortu pracy dzięki dobrej urabialności I plastyczności zapraw I mieszanek betonowych,
 • Zapewnia długi czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej, pozwalający na transport mieszanki na znaczne odległości,
 • Poprawia pompowalności mieszanek betonowych,
 • Redukuje zjawisko występowania wykwitów węglanowych,
 • Ogranicza ryzyko powstawania rys skurczowych w betonie,
 • Cement posiada zmierzony I zweryfikowany przez jednostkę zewnętrzną ślad węglowy (epd III typu).

Cechy cementu CEM IV/B(V) 42,5N LH/NA

 

 • mniejsze obciążenie dla środowiska (zmniejszenie o min. 40% śladu węglowego*),
 • długotrwały i stabilny przyrost wytrzymałości,
 • niskie ciepło hydratacji, znacznie ograniczające ryzyko powstawania rys skurczowych,
 • dobra plastyczność, urabialność i pompowalność mieszanki betonowej,
 • ograniczona tendencja do powstawania wykwitów węglanowych,
 • niska zawartość alkaliów rozpuszczalnych,
 • szczelność betonów wyprodukowanych na bazie ECOPlanet CEM IV/B(V) 42,5 N-LH/NA,
 • ciemna barwa
   

Zastosowanie cementu CEM IV/B(V) 42,5N LH/NA

 

 • wytwarzanie betonów zwykłych klas C8/10 - C40/50,
 • prefabrykacja drobnowymiarowa jak bloczki betonowe, kostka brukowa, obrzeża,
 • wytwarzanie betonów przeznaczonych do obiektów masywnych,
 • umożliwia zastosowanie kruszyw, dla których istnieje ryzyko reakcji ASR,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • produkcja mieszanek związanych cementem,
 • produkcja podsypek pod kostkę brukową, stabilizacja gruntów.

*W porównaniu z parametrami typowego CEM I 42,5 R

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenia normowe

CEM IV/B(V) 42,5 N-LH/NA

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki Cementu, zamieszczonej na stronie www.holcim.pl.

Warunki stosowania

Cement ECOPlanet CEM IV/B(V) 42,5 N-LH/NA przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206+A2 oraz polską PN-B-06265 może być stosowany w klasach ekspozycji X0, XC1, XC2 i XA1.

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w szczelnych zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych (60 dni).

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

KONTAKT

Image
phone.png

Kontakt - cement luzem

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia