Obiekty przemysłowe i centra logistyczne z materiałami budowlanymi Holcim

 

Obiekty przemysłowe i centra logistyczne to budynki, w których odbywa się produkcja, a także składowanie i dystrybucja towarów. Stanowią ważny element każdej gałęzi gospodarki. Holcim (dawniej Lafarge) zapewnia wysokiej jakości materiały budowlane przeznaczone do budowy, remontów i modernizacji centrów logistycznych oraz obiektów

przemysłowych. Beton na stabilizacje jest przydatny przy budowie fundamentów i ciągów komunikacyjnych, a konstrukcyjny sprawdza się przy wieńcach, stropach, schodach oraz ścianach. Wymagające pod względem obciążeniowym oraz eksploatacyjnym posadzki powstają przy udziale betonu posadzkowego, a powierzchnie zewnętrzne – z zastosowaniem wodoprzepuszczalnego betonu Hydromedia. W procesach budowlanych wykonawcy korzystają również z oferty cementów Holcim.

Rekomendowane produkty dla obiektów przemysłowych i centrów logistycznych