TectorFloor 472

Opis produktu


TectorFloor 472 Posadzka cementowa C30 jest podkładem podłogowym na bazie cementu, który ze względu na swoje parametry wytrzymałościowe można stosować bez okładziny jako posadzkę wierzchnią. Klasyfikowana zgodnie z normą PN-EN 13813 jest jako podkład podłogowy CT-C30-F6-A12.

Image
tectorfloor-472_produktowa.png

Cechy
 

 • produkt szybkosprawny i mocny – wysoka wytrzymałość,
 • klejenie płytek nawet po 2 dniach schnięcia* – pozwala na przyspieszenie prac i oszczędność czasu,
 • szeroki zakres stosowania – grubość warstwy 8–100 mm.


Zastosowanie
 

 • Do wykonywania cementowych podkładów podłogowych, również bez konieczności montażu okładzin wierzchnich (posadzka cementowa) w klasie CT-C30-F6-A12**:
  • o grubości od 8 do 100 mm zespolonych z podłożem nośnym
  • o grubości od 35 do 100 mm na warstwie rozdzielczej
  • o grubości od 35 do 100 mm na warstwie izolacyjnej (tzw. podkłady pływający)
  • o grubości od 50 do 100 mm (min. 35 mm nad rurką ogrzewania podłogowego) na wodne ogrzewanie podłogowe
 • pod okładziny z płytek ceramicznych, wykładzin, paneli, żywicy, drewna, w tym egzotycznego, masy samopoziomujące, zaprawy uszczelniające i inne zaprawy.
 • do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

*TectorFloor 472 Posadzka cementowa C30 osiąga wilgotność pozwalającą na przyklejanie płytek ceramicznych po 2 dniach w przypadku zastosowania wody zarobowej w ilości 2,0 l/25 kg suchej mieszanki w normalnych warunkach aplikacji, tj. temperatura 18–22°C i wilgotność względna powietrza 55–65% i dla grubości podkładu do 50 mm.

**sugerowane grubości dla pomieszczeń mieszkalnych. Przy dobieraniu grubości jastrychu w poszczególnych technologiach, należy kierować się projektowanymi obciążeniami użytkowymi oraz wymogami dotyczącymi okładzin wierzchnich.

Dane techniczne

Zużycie produktu1,8-2 kg/m2/mm grubości
Wydajność z 1 worka suchej mieszanki12,5-13,5 litrów
Zużycie wody2,0-2,8 l/worek 25 kg
Czas mieszania2-3 minuty do uzyskania jednorodnej masy
Czas zużycia60 minut, w podwyższonych temperaturach czas może być krótszy
Temperatura obróbki5-30oC

Grubość podkładów:

 • zespolonych z podłożem nośnym
 • na warstwie rozdzielczej
 • na warstwie izolacyjnej
 • na wodne ogrzewanie podłogowe


 

 • 8 – 100 mm
 • 35 – 100 mm
 • 35 – 100 mm
 • 50 – 100 mm (min. 35 mm nad rurką ogrzewania podłogowego)
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach≥ 30 MPa (C30)
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach≥ 6 MPa (F6)
Odporność na ścieranie po 28 dniach≤ 12 cm3 /50 cm2 (A22)
Ruch pieszypo 12 godzinach
Przyklejanie płytek ceramicznychpo 2 dniach

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Klauzula informacyjna

Wszystkie podane parametry odnoszą się do temperatury +20 o C i wilgotności względnej powietrza 55- 60%. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami BHP.

Oznaczenia normowe

PN-EN 13813

Zdrowie i bezpieczeństwo

Informacje na temat bezpieczeństwa w trakcie stosowania podane są na opakowaniu produktu oraz w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa.

Opakowanie

Produkt jest pakowany w worki 25 kg, po 56 worków na 1 palecie.

Warunki przechowywania

Przechowywać w suchym miejscu na paletach drewnianych. Czas przechowywania 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku w danych warunkach i oryginalnym opakowaniu. Chronić przed wilgocią.

Image
phone.png

Posadzka cementowa TectorFloor

Najnowsze Artykuły