Rusza program grantowy „Wspólnie dla regionu”! Do zdobycia aż 15 000 zł na inicjatywę lokalną

 

Ruszyła 2. edycja „Wspólnie dla Regionu” – programu grantowego Fundacji WSPÓLNIE Holcim, który ma wesprzeć lokalne inicjatywy na rzecz ekologii, promocji zdrowia i stworzenia przyjaznej przestrzeni dla społeczności. Nagrody w wysokości od 3 000 do 15 000 zł mogą zdobyć mieszkańcy z regionów sąsiadujących z zakładami Holcim w Polsce.

wspolnie dla regionu 2020

WSPÓLNIE - Fundacja Holcim z okazji 25-lecia działalności Lafarge w Polsce przekaże 25 grantów na realizację regionalnych projektów.

Od 25 lat staramy się być dobrym sąsiadem dla naszych lokalnych społeczności. Oprócz wspierania regionu i zaangażowania pracowników-wolontariuszy w lokalne inicjatywy, chcemy również aktywnie wspierać i odpowiadać na potrzeby poszczególnych grup mieszkańców – mówi Xavier Guesnu, Prezes Holcim w Polsce. – Chcemy zachęcać mieszkańców do wspólnego działania, a także inspirować i pomagać w realizacji pomysłów w celu poprawy komfortu ich życia i otoczenia. Program „Wspólnie dla regionu” to stosunkowo nowa inicjatywa, która już przynosi widoczne efekty – dodaje.

  

Najważniejsze informacje o konkursie

W ramach programu „Wspólnie dla regionu” społeczności lokalne mogą zgłaszać projekty dotyczące trzech obszarów:

  • ochrony środowiska naturalnego i bioróżnorodności oraz edukacji ekologicznej
  • zagospodarowania przez społeczności lokalne wspólnej przestrzeni oraz poprawie jej estetyki i funkcjonalności
  • profilaktyki i promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, szkół, przedszkoli oraz instytucji kultury. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 kwietnia 2020 roku. Ogłoszenie zwycięskich projektów nastąpi 20 kwietnia 2020.

Szczegóły oraz wniosek dostępne są na stronie: www.fundacjawspolnie.pl

O programie „Wspólnie dla regionu”

WSPÓLNIE - Fundacja Holcim od 2016 roku wspiera społeczności lokalne z najbliższego sąsiedztwa zakładów Holcim w Polsce i inspiruje mieszkańców do podejmowania inicjatyw, mających bezpośredni wpływ na poprawę jakości ich życia. Program grantowy „Wspólnie dla regionu” powstał po to, aby nagrodzić inicjatywy promujące zrównoważone podejście do kształtowania otoczenia oraz stawiające na rozwój społeczności.

W pierwszej edycji wpłynęło do nas 247 wniosków z całej Polski. To pokazuje, jak duże jest zaangażowanie społeczności lokalnych w zmianę swojego otoczenia na lepsze oraz wskazuje, jakie są potrzeby mieszkańców – mówi Agnieszka Rafalska, Kierownik Projektu WSPÓLNIE – Fundacji Holcim. – W tym roku, z okazji 25-lecia działalności Lafarge w Polsce chcemy przyznać symboliczne 25 grantów. Tym samym chcemy podkreślić długofalowość naszego zaangażowania w budowanie partnerskich relacji z sąsiadami – podsumowuje.

Wśród projektów zrealizowanych w pierwszej edycji znalazło się m.in. mini sanatorium „Mieronicka strefa relaksu” w sąsiedztwie Cementowni Małogoszcz, w ramach której otwarto ścieżkę sensoryczną oraz tężnię solankową. W gminie Barcin, gdzie działa Zakład Górniczy Kujawy i Cementownia Kujawy zrealizowany został projekt „Zielona szkoła – zielona klasa”, który umożliwił uczniom komfortowe odbywanie lekcji na świeżym powietrzu. Z kolei Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawie, gdzie znajduje się Zakład Kruszyw, zrealizowało cykl warsztatów "Zdrowe jedzenie – zdrowy człowiek!", którego celem była nauka przyrządzania zbilansowanych posiłków oraz edukacja na temat zdrowych nawyków żywieniowych.

Dzięki inicjatywie „Wspólnie dla Regionu” w gminach, w których Holcim w Polsce prowadzi działalność, pojawiło się więcej zieleni, powstały nowe miejsca rekreacyjne dla mieszkańców, zwiększył się też poziom świadomości na temat ochrony środowiska.

Artykuły