Rozmawiamy i działamy! Za nami kolejne sesje dialogu społecznego

 
 

Przedstawiciele Holcim (dawniej Lafarge) spotkali się z reprezentantami lokalnej społeczności w Bielawach oraz w Małogoszczu, gdzie działają nasze cementownie. To już kolejne sesje dialogu społecznego, podczas których wymieniamy się doświadczeniami oraz spostrzeżeniami, ponieważ chcemy wesprzeć projekty służące poprawie jakości życia mieszkańców i wyglądu ich najbliższego otoczenia.

dialog spoleczny lafarge 2019

Dialog społeczny jest najlepszą metodą na poznanie opinii, wypracowania kompromisów, a przede wszystkim kształtowania zaufania między firmą Holcim a mieszkańcami gmin, w których znajdują się nasze zakłady. Dzięki temu pokazujemy, że zależy nam na lepszej jakości życia i komforcie mieszkańców, a także rozumiemy prawdziwe potrzeby społeczne.

Już od trzech lat nasza firma zaprasza przedstawicieli regionalnych organizacji, mieszkańców i przedstawicieli gmin do rozmów. Zależy nam na wymianie doświadczeń i pomysłów, dzięki temu wiemy, które obszary wymagają naszego zaangażowania i pomocy.

Co warte podkreślenia, idea spotkań od początku przyjęta była z wielkim entuzjazmem przedstawicieli grup społecznych, dla których Holcim jest odpowiedzialnym pracodawcą i partnerem zaangażowanym w sprawy lokalne.

Spotkanie w Cementowni Kujawy

3 października 2019 roku spotkaliśmy się w Bielawach na terenie Cementowni Kujawy. Mieliśmy okazję porozmawiać z przedstawicielami okolicznych gmin, sołectw, szkół, stowarzyszeń i organizacji, którzy zgłosili się do nas ze swoimi potrzebami w czerwcu. Podczas jesiennej sesji zaprezentowaliśmy swoje stanowisko, wskazaliśmy tematyki oraz obszary, w których społeczność lokalna może liczyć na naszą pomoc – zarówno doraźną w postaci finansowania przedsięwzięć, jak i organizacyjną w postaci przygotowania na przykład warsztatów edukacyjnych.

Finalnie Holcim odpowiedział na 17 potrzeb, które zostały poruszone podczas czerwcowej sesji. Zadeklarowaliśmy naszą pomoc między innymi w organizacji zajęć z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz pierwszej pomocy dla uczniów szkół na terenie gminy Barcin w ramach organizowanego już od 10 lat Miesiąca Bezpieczeństwa. Odbędą się również warsztaty z przedsiębiorczości dla uczniów Zespołu Szkół w Barcinie – jest to wspólna inicjatywa pracowników firmy oraz Fundacji WSPÓLNIE.

Promocja bezpieczeństwa w pracy w życiu prywatnym jest jednym z najważniejszych celów odpowiedzialnego biznesu realizowanych przez Lafarge w Polsce. Od wielu lat podejmujemy szereg inicjatyw edukacyjnych i komunikacyjnych promujących zdrowie i bezpieczeństwo – mówił Marek Michalski, Dyrektor Cementowni Kujawy. – Edukacja to jeden z kluczowych obszarów, w który inwestujemy, gdyż mamy świadomość, że wspieramy w ten sposób wychowanie przyszłej kadry naszych zakładów – dodał.

Spotkanie było też doskonałą okazją do podsumowania działań i inwestycji Holcim na Kujawach. Wystarczy wspomnieć między innymi o stałym wsparciu finansowym dla Pałuckiego Centrum Zdrowia. Nie bez znaczenia są również projekty środowiskowe oraz udział w wydarzeniach lokalnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym podsumowaniem spotkania oraz opisem obszarów, które wspiera Holcim na Kujawach: Holcim kolejny raz stawia na relacje z mieszkańcami.

 

Spotkanie w Cementowni Małogoszcz

11 października 2019 roku w Małogoszczu spotkanie miało szczególny wymiar, ponieważ obchodzimy obecnie 45-lecie cementowni. Chcemy nadal wspierać aktywnie lokalną społeczność w takich obszarach jak edukacja, infrastruktura, środowisko, zdrowie i zatrudnienie.

Regularnie organizowane sesje dialogu społecznego są szansą na to, by wspierać pomysły „oddolne” i zaspokajać realne potrzeby. Do tej pory zrealizowaliśmy 6 projektów dla regionu Małogoszcza, wśród których znajduje się między innymi stworzenie Mironickiej Strefy Relaksu, czyli małej tężni, oraz wyposażenie strażnicy OSP.

Co ważne, projekty angażują zarówno pracowników firmy, jak i mieszkańców, co owocuje pozytywnymi zmianami w przestrzeni miejskiej, na przykład powstała zielona strefa przed wejściem do I LO w Małogoszczu.

- W Lafarge zawsze dbamy o to, by być dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności. Dlatego realizujemy projekty, które angażują zarówno pracowników firmy, jak i mieszkańców, by wspólnie tworzyć przestrzeń do wypoczynku, edukacji i dbałości o zdrowie. Jest to dla nas tym bardziej istotne, że modernizujemy Cementownię Małogoszcz, dzięki czemu stanie się ona jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Europie. Projekty te będą więc znakomitym ukoronowaniem 45-lecia zakładu, który już na stałe wpisał się w lokalny i regionalny krajobraz – podkreślił Jacek Patyk, Dyrektor Cementowni Małogoszcz.

Aktywność Holcim w Małogoszczu to nie tylko angażowanie się w sprawy lokalne, ale również inicjatywy mające na celu zwiększenie potencjału gospodarczego regionu. Dzięki współpracy z miejscowymi przedsiębiorcami Holcim stworzył 150 miejsc pracy, dodatkowo wpłacił do kasy miasta blisko 14 mln zł podatków. W ten sposób tworzymy nie tylko relacje oparte na partnerstwie, ale mamy swój udział w rozwoju rynku pracy i gospodarki regionu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem spotkania oraz inicjatywami, które wspiera Holcim w Małogoszczu: Holcim deklaruje dalszą współpracę z lokalną społecznością.

Artykuły