CEM I 42,5 R

Opis produktu 


Cement CEM I 42,5 R to cement portlandzki o klasie wytrzymałości 42,5 i wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) spełniający wymagania normy PN-EN 197-1. Produkt jest przeznaczony w szczególności do produkcji betonowych elementów prefabrykowanych (również z betonu sprężonego), oraz betonów towarowych dla infrastruktury drogowo-mostowej.

Główne zastosowania

 • wykonywanie betonów specjalnych;
 • wykonywanie elementów infrastruktury drogowo-mostowej;
 • produkcja prefabrykatów.
Image
Cement CEM I 42,5 R

Korzyści z zastosowania cementu I 42,5 R

 • Możliwość stosowania w obiektach inzynierii drogowej, mostowej i kolejowej ( na podstawie rekomendacji technicznej ibdim)
 • Prowadzenie prac betonowych w okresach obniżonych temperaturach otoczenia
 • Skrócenie czasu trwania budowy
 • Przyspieszenie procesu produkcji prefabrykatów
 • Ograniczenie kosztów związanych z nagrzewaniem mieszanki betonowej
 • Możliwość produkowania betonów klas c8/10- c50/60

Cechy cementu I 42,5 R

 

 • wysoka dynamika narastania wytrzymałości w początkowym okresie dojrzewania,
 • jednorodna barwa,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • wysoka stabilność i powtarzalność,
 • możliwe zastosowanie we wszystkich klasach ekspozycji (oprócz XA2 i XA3).
   

Zastosowanie cementu I 42,5 R
 

 • betony wykorzystywane w budownictwie komunikacyjnym, mostowym, nawierzchniowym i tunelowym (Rekomendacja Techniczna IBDiM dostępna na stronie produktu),
 • produkcja betonów, których proces dojrzewania zachodzi w warunkach obniżonych temperatur,
 • wytwarzanie betonów zwykłych klasy wytrzymałości od C8/10 do C50/60,
 • produkcja prefabrykatów betonowych (drobno i wielkogabarytowych),
 • wykonywanie elementów sprężonych,
 • produkcja elementów betonowych wibroprasowanych (zwykłych i barwionych),
 • produkcja betonów i zapraw narażonych na działanie mrozu i/lub mrozu z solami odladzającymi,
 • produkcja elementów nawierzchni narażonych na ścieranie.

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenie normowe

CEM I 42,5R

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki Cementu, zamieszczonej na stronie www.holcim.pl.

Warunki stosowania

Cement CEM I 42,5R przy dozowaniu zgodnym z europejską normą PN-EN 206+A2 oraz krajowym uzupełnieniem PN-B-06265 może być stosowany we wszystkich klasach ekspozycji, z wyjątkiem klas XA2 i XA3 (agresja chemiczna wywołana siarczanami).

Warunki przechowywania

Okres przechowywania w szczelnych zbiornikach lub silosach nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego utrzymania parametrów jakościowych (60 dni).

Gwarancja

Cement objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie normowych parametrów jakościowych i redukcji Cr (VI).

kontakt

Image
phone.png

Kontakt - cement luzem

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia