Piasek kwarcowy 0–1,0 mm

Suszony piasek kwarcowy jest starannie wyselekcjonowanym kruszywem naturalnym, wydobytym spod lustra wody, poddanym procesowi suszenia w temperaturze do 200°C. Proces frakcjonowania i zestawiania gwarantuje uzyskanie produktu o starannie dobranym rozkładzie ziarnowym.  

Cechy produktu
 

 • suszony,
 • naturalny,
 • płukany,
 • przesiewany,
 • wilgotność: <0,3%
 • uziarnienie 0–1,0 mm,
 • składnik główny: kwarc (mogą występować ziarna
  skał magmowych i osadowych).

 

Zastosowanie
 

 • suszony piasek kwarcowy jest dekoracyjnym kruszywem
  do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Warunki stosowania

Suszony piasek kwarcowy jest dekoracyjnym kruszywem do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zdrowie i bezpieczeństwo

Produkt nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE Nr 1272/2008 (CLP)

Gwarancja

Piasek kwarcowy 0–1,0 mm objęty jest bezterminową gwarancją.

Opakowanie

Piasek kwarcowy 0–1,0 mm dostępny jest w 25-kilogramowych workach, na paletach ofoliowanych 1400 kg.

Warunki przechowywania

Warunki przechowywania właściwe dla zachowania bezterminowych właściwości użytkowych produktu:

 1. Produkt należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami).
 2. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające produkt przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
 3. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające produkt przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

KONTAKT

Image
phone.png

Cement workowany

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Produkty powiązane

NAJNOWSZE Artykuły