Fundacja WSPÓLNIE podsumowuje 2019 rok - co się działo?

 
Rok 2019 był wyjątkowy dla Fundacji WSPÓLNIE. Wystartowały dwa nowe programy grantowe, które okazały się dużym sukcesem. Zrealizowaliśmy aż 54 projekty, angażując do działania 150 wolontariuszy, i pomogliśmy ponad 23 000 beneficjentom.

Misją WSPÓLNIE - Fundacji Holcim jest wspieranie oraz inspirowanie społeczności lokalnych z najbliższego sąsiedztwa zakładów Holcim (dawniej Lafarge) do działania na rzecz swojego otoczenia. W naszych inicjatywach skupiamy się na tym, aby pomagać mądrze i odpowiedzialnie, wsłuchując się w potrzeby samych zainteresowanych. Cel, jaki nam przyświeca, to edukowanie, inspirowanie i zmiana otoczenia, aby tworzyć lepsze warunki życia.

fundacja wspolnie obszar dzialania 2019
Mapa z obszarami, na których działała Fundacja WSPÓLNIE w 2019 roku.

 

Program Ludzie Lafarge i 37 grantów

ludzie lafarge
Wolontariusze "Ludzie Lafarge".

W pierwszym kwartale ruszyła nowa odsłona wolontariatu pracowniczego pod nazwą „Ludzie Lafarge”, w którym pracownicy mogą zgłaszać swoje inicjatywy, aby działać na rzecz społeczności lokalnych.

Pierwsza edycja programu zakończyła się wynikiem 37 przyznanych grantów, w których realizację zaangażowało się 150 wolontariuszy, którzy pomogli ponad 6 000 beneficjentom. Zrealizowali między innymi warsztaty ekologiczne dla dzieci w przedszkolach, sadząc drzewa czy remontując pomieszczenia w szkołach.

„Wspólnie dla regionu” - wsparcie dla społeczności lokalnych

Cele fundacji realizowaliśmy również poprzez program „Wspólnie dla regionu”, który jest skierowany do społeczności lokalnych w bliskim sąsiedztwie zakładów Lafarge. Nasi interesariusze mogli składać wnioski o dofinansowanie projektów i uzyskać wsparcie w wysokości do 15 000 zł.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem: wpłynęło 247 wniosków, z których finalnie wybranych zostało 14. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczności lokalnych zostały zrealizowane wspaniałe projekty m.in tężnia solankowa w Mieronicach, zielona klasa w szkole podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie czy bazaltowy zakątek dobrej energii w Legnickim Polu.

WSPÓLNIE planujemy rok 2020

bazaltowy zakatek dobrej energii w legnickim polu
Bazaltowy zakątek dobrej energii w Legnickim Polu.

Fundacja jest częścią dialogu społecznego, jaki firma Lafarge prowadzi ze społecznościami lokalnymi. W odpowiedzi na oczekiwania w drugiej połowie roku planujemy rozpocząć program warsztatów ekologicznych Wspólnie dla Klimatu, w którym chcemy zwrócić uwagę dzieci na ochronę środowiska, wpływ człowieka na otoczenie, ale jednocześnie przybliżyć im specyfikę działania zakładów Lafarge. Nie możemy się już doczekać na wspólną pracę z uczniami!

  

  

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, partnerom oraz beneficjentom. To dzięki Wam zadziało się tyle pozytywnych rzeczy.

Artykuły