Wybraliśmy 25 grantów dla społeczności lokalnych na 25-lecie Lafarge w Polsce

25-lecie Lafarge w Polsce to doskonała okazja, by podkreślić partnerskie i dobrosąsiedzkie relacje ze społecznościami wokół zakładów naszej firmy. Dlatego spośród 174 wniosków zgłoszonych z całej Polski do II edycji programu grantowego „Wspólnie dla Regionu”, fundacja Lafarge WSPÓLNIE wybrała 25 projektów przygotowanych przez stowarzyszenia, szkoły i organizacje z miejscowości, w których Lafarge prowadzi działalność. Ich łączna wartość to niemal 340 tys. zł.

 

wspolnie dla regionu 2020

Lokalne społeczności najlepiej znają swoje potrzeby. Dlatego, poprzez aktywność „WSPÓLNIE” Fundacji Lafarge, wychodzimy naprzeciw inicjatywom mieszkańców i wspieramy realizację wybranych przez nich inicjatyw. Dzięki temu lepiej poznajemy naszych sąsiadów, a przy okazji dzielimy się z nimi wiedzą np. o planowaniu i zarządzaniu projektami.

Dzięki jubileuszowemu dofinansowaniu fundacji m.in. poprawią się walory rekreacyjne po rozbudowie zielonej strefy nad rozlewiskiem noteckim, powstanie sala do terapii integracji sensorycznej w szkole podstawowej w Pakości. Z kolei Wola Murowana wzbogaci się o ogrody społeczne, zaś w Szczepanowie zostanie odnowione boisko sportowe. Te różnorodne inicjatywy łączy wspólne zaangażowanie naszych pracowników i okolicznych mieszkańców. Pomysły te są przekuwane w konkretne projekty, które poprawiają jakość i komfort życia mieszkańców. Dzięki temu budujemy z nimi trwałe, dobrosąsiedzkie relacje.

Pełną listę laureatów znajdziesz na stronie: fundacjawspolnie.pl

 

O Fundacji WSPÓLNIE

 

WSPÓLNIE Fundacja Lafarge już od 2016 roku wspiera społeczności lokalne z najbliższego sąsiedztwa zakładów Lafarge w Polsce i inspiruje mieszkańców do podejmowania inicjatyw, które poprawiają jakość ich życia. Fundacja wspiera te pomysły merytorycznie i finansowo, współpracuje też z organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi oraz instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi. Działania WSPÓLNIE na rzecz ludzi i społeczności to jeden z filarów realizacji celów zrównoważonego rozwoju Lafarge w Polsce.

Artykuły