Dobre praktyki Holcim ponownie wyróżnione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 
 

Od lat z powodzeniem wspieramy rozwój społeczności lokalnych. Realizujemy projekty edukacyjne, promujące bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, poprawiające przestrzeń lub infrastrukturę, a także promujące ochronę środowiska. Cieszymy się więc, że w najnowszym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” aż 6 naszych dobrych praktyk dostało wyróżnienia. Są wśród nich zarówno projekty długoletnie jak „Ludzie Holcim”, jak i te nowe np. „Klasa Patronacka” kształcąca naszych przyszłych pracowników.

forum odpowiedzialnego biznesu lafarge 2020

Forum Odpowiedzialnego Biznesu nagradza projekty CSR w 7 kategoriach: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Tym bardziej jesteśmy dumni, że spośród niemal 2 tys. praktyk zgłoszonych przez ponad 200 firm wyróżniono aż 6 projektów Holcim (dawniej Lafarge).

Docenione zostały także warsztaty edukacyjne dla dzieci połączone z konkursem „Drugie życie śmieci — stwórz Eko Zabawkę” oraz konkurs plastyczny dla najmłodszych budujący świadomość młodego pokolenia o recyklingu. W raporcie wskazano również na „Życie z górnictwem” (MineLife) – platformę edukacyjną dla profesjonalistów górnictwa odkrywkowego i podziemnego. Zrealizowano ją dzięki funduszom unijnym.

 

Wśród wyróżnionych projektów Holcim znalazły się:

  • uruchomiony w 2019 roku program grantowy „Wspólnie dla Regionu”, do którego w pierwszej edycji zgłoszono aż 247 wniosków z całej Polski
  • „Klasa Patronacka” w gminie Barcin, której uczniowie przygotowują się do zawodu m.in. ślusarza, spawacza czy mechanika
  • wolontariat „Ludzie Holcim” prowadzony od lat przez Fundację Holcim
  • inwestycja w Zakład Separacji Popiołów Siekierki (ZSPS) zrealizowana z PGNiG Termika
forum odpowiedzialny biznes lafarge 2020

Dzięki takim projektom wyznaczamy trendy w prowadzeniu odpowiedzialnego biznesu, wspierając lokalne społeczności i poprawiając jakość ich życia.

Jednocześnie angażujemy naszych pracowników w inicjatywy, które pozwalają budować z nimi trwałe i produktywne relacje z okolicznymi mieszkańcami. W ten sposób pokazujemy, że jesteśmy nie tylko cenionym i znaczącym pracodawcą w regionach, ale również dobrym i godnym zaufania sąsiadem. Dlatego na pewno nie powiedzieliśmy jeszcze tutaj ostatniego słowa.

Artykuły