Gala Skrzydła Sukcesu 2019 – odpowiedzialne prowadzenie biznesu

 

Prowadzenie biznesu powinno odbywać się z pełną dbałością o to, co nas otacza – o ludzi i środowisko. O trendach, prognozach i o tym, że w branży cementowej niezwykle ważny jest zrównoważony rozwój połączony ze społeczną odpowiedzialnością biznesu rozmawialiśmy podczas 5. edycji Gali Skrzydła Sukcesu, która odbyła się 15 listopada 2019 r.

fot

Gala Skrzydła Sukcesu Holcim (dawniej Lafarge) to spotkanie dedykowane kluczowym klientom cementowym, stanowiące okazję do wymiany doświadczeń oraz do wspólnych rozmów o rynku i trendach na nadchodzące lata. W tym roku Galę poprowadził Jarosław Kulczyński, a uczestnicy mieli okazję wysłuchać ciekawych prelekcji. Ponadto w trakcie wydarzenia odbyła się ceremonia wręczania wyróżnień – dyplomy “Skrzydła Sukcesu” otrzymało ponad 20 firm. Ukoronowaniem wieczoru był koncert Natalii Kukulskiej z zespołem.
 

 

Trendy dla betonu w kontekście infrastruktury

Gala odbyła się – w naszej opinii – w najlepszym do tego miejscu, a mianowicie w hotelu Warszawa, w sali, w której dominował beton, czyli bohater naszych dyskusji. Widoczne odkryte elementy betonu po renowacji stały się najlepszą wizytówką tego wydarzenia, ponieważ pokazują, jak beton jest ważny w codziennym życiu i jak z jego pomocą można wzmacniać stare fundamenty. Beton jest odpowiedzią na zwiększające się potrzeby urbanizacji.

Przypomnijmy, że beton jako materiał budowlany ma wiele zalet:

  • może być poddany recyklingowi w 100
  • jest ognioodporny i dostosowuje się do zmian klimatycznych
  • pochłania 25 emisji CO2, wyemitowanej w czasie produkcji
  • jest wydajny energetycznie
  • jest bezpieczny, wszechstronny, odporny i trwały

O znaczeniu betonu mówił Xavier Guesnu, Prezes Holcim w Polsce, który wskazał, że jest to zaraz po wodzie najczęściej używany materiał na świecie. Podczas Gali mówił między innymi o betonie w kontekście infrastruktury – o tym, że aż 60 potrzebnej na świecie do 2050 roku infrastruktury jeszcze nie powstało. Polska jest krajem rozwijającym się i ten rozwój ukierunkowany jest właśnie na infrastrukturę drogową oraz szeroko rozumiane budownictwo kubaturowe, dlatego tak potrzebne są nowe drogi i budynki, a nasza branża odgrywa kluczową rolę w tym rozwoju.

Urbanizacja jest na dziś trendem nie do zatrzymania. Zachodzące zmiany powodują, że coraz częściej słyszymy o zbliżającym się kryzysie klimatycznym. Co roku obserwujemy na świecie coraz więcej katastrof typu pożary, powodzie, tajfuny. Efektem zmian jest też wzrost temperatury, co spowoduje, że niektóre części naszego globu nie będą możliwe do zamieszkania. Poza tym wzrost temperatury powoduje też podniesienie się poziomu mórz i oceanów, a tym samym zmniejszenie powierzchni obecnie zamieszkanych części lądu. Następstwem tego będzie dalszy wzrost migracji ludzi, m.in do miast, co wymusi dalsze nakłady na rozwój ich infrastruktury.

Branża cementowa skutecznie ogranicza emisję CO2

xavier guesnu skrzydla sukcesu 2019 fot

W swoim wystąpieniu Xavier Guesnu zaznaczył, że w prowadzeniu biznesu powinno skupiać się nie tylko na wynikach finansowych, a też na polityce zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Warto zdać sobie sprawę, jak zmienia się klimat, jak zmieniają się technologie i jaką rolę w tym odgrywa właśnie beton – wystarczy wskazać, że dane z raportu niezależnej organizacji Chatham House („Making Concrete Change Innovation in Low-carbon Cement and Concrete”, czerwiec 2018) wskazują na niższą emisję CO2 przy produkcji cementu w porównaniu do produkcji stali.

Branża cementowa powinna promować rozwiązania, które pomogą pogodzić ze sobą sprzeczne potrzeby związane ze wzrostem urbanizacji i koniecznością zadbania o środowisko. Świat potrzebuje się rozwijać i budować, ale jednocześnie należy dążyć do redukcji emisji CO2. Rozwiązaniem jest właśnie beton i jego pochodne – mówił Xavier Guesnu.

Dlaczego akurat beton? Redukujemy emisję CO2 w budownictwie, ale też przy produkcji cementu. To prawda, że cement jest odpowiedzialny za emisję prawie 5 CO2 na świecie, ale aż 3 przypada na Chiny, a 30-35 emisji CO2 jest generowane przez budynki, przez ogrzewanie, oświetlenie, klimatyzację i codzienną eksploatację. Dlatego też powinniśmy szukać rozwiązań zwiększających efektywność budowanych obiektów.

Beton ma jeden z najniższych śladów węglowych na świecie, ponieważ w swoim składzie ma zazwyczaj 10-15 cementu, jest produkowany lokalnie i nie trzeba go transportować na duże odległości. Dodatkowo beton w swoim cyklu życia pochłania prawie 25 emisji CO2 wyemitowanej podczas produkcji. Według raportu Chatham House ślad węglowy betonu jest bardzo niski i dużo niższy niż cegły, dachówki czy stali.

Co więcej, dane Stowarzyszenia Producentów Cementu wskazują, że branża cementowa w Polsce od 1990 roku obniżyła emisję CO2 na tonę cementu o około 35 . Jest to dowód na to, że wciąż staramy się udoskonalać procesy produkcyjne cementu.

Co dalej, czyli jak Holcim realizuje cele zrównoważonego rozwoju

Obecnie pracujemy nad innowacjami dla zrównoważonego budownictwa w 3 obszarach: cement, beton i rozwiązania budowlane. Przed nami spore wyzwania, a zrównoważony rozwój traktujemy jako szansę, a nie przeszkodę – dowodem na to jest niedawno opublikowany Raport Zrównoważonego Rozwoju.

Jako Holcim, wewnątrz organizacji, mamy dodatkowe zobowiązania:

  • Szanujemy klimat i energię, wobec czego planujemy dalszą redukcję CO2 z produkcji cementu, pracujemy nad obniżeniem śladu węglowego, chcemy wykorzystywać więcej czystej energii i w dalszym ciągu zmniejszać zużycie paliw kopalnych.
  • Dbamy o środowisko, zatem chronimy wodę i przyrodę.
  • Dbamy o społeczności lokalne i budujemy kulturę opartą na zasadzie 0 wypadków. Dbamy o nasze społeczności m.in. poprzez inicjatywy organizowane przez naszą Fundację Wspólnie Holcim – naszym celem jest 1 milion beneficjentów na przestrzeni następnych 10 lat.

Cała branża cementowa, zarówno producenci, jak i klienci, powinni się zjednoczyć i wspólnie określić ambitne cele, zarówno te odnoszące się do ograniczenia emisji CO2, jak i promowania zrównoważonych rozwiązań. Dzięki temu powstają innowacje, które są spójne z zasadami pożycia społecznego oraz z otaczającą nas przyrodą.

Działajmy razem na rzecz zrównoważonego budownictwa. Mówmy więcej o tym, że właściwości naszych produktów stanowią rozwiązanie na pojawiające się wyzwania klimatyczne. Pracujmy wspólnie nad nowymi, innowacyjnymi technologiami i promujmy zrównoważone rozwiązania, nie tylko w ramach naszej branży. Musimy wspólnie stworzyć narzędzia do analizy cyklu życia produktów, aby rozwijać wiedzę i świadomość na temat śladu węglowego w całym budownictwie – zaznaczał Xavier Guesnu podczas Gali.

Koncentracja na innowacji

maciej sypek skrzydla sukcesu 2019 fot

Z kolei Maciej Sypek, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny - Sprzedaż i Logistyka Cementu., podczas Gali Skrzydeł Sukcesu 2019 mówił o tym, jak Holcim podchodzi do kwestii partnerstwa i dbałości nie tylko o otoczenie i środowisko naturalne, ale również o środowisko biznesowe. Podkreślił, że w naszej branży konieczne staje się wzajemne wsparcie oraz wspólne rozwijanie biznesu. Wskazał również, że Holcim nie chce być tylko liderem w swojej branży, ale chce być postrzegany jako firma innowacyjna – stąd prowadzone są liczne badania i prace nad rozwojem oferty dostosowanej do potrzeb ostatecznych użytkowników.

Przykładem koncentracji na innowacji jest nasz produkt specjalny iX CPP20 do posadzek. Został on wprowadzony na rynek po przeprowadzonych przez Holcim licznych badaniach, testach i rozmowach z wykonawcami.

Naszym celem jest być bliżej użytkownika końcowego naszych produktów. Chcemy tworzyć rozwiązania, które zmniejszają pracochłonność przy jednoczesnej wysokiej trwałości i niezawodności. Taki jest kierunek rozwoju naszej oferty – powiedział Maciej Sypek.

Na koniec Maciej Sypek podsumował kończący się obecny rok i przedstawił plany na nadchodzący 2020.

Eksperci o ekonomii, trendach i prognozach gospodarczych

Podczas Gali nie zabrakło wystąpień gości specjalnych, a w tym roku byli to Jowita Michalska, Prezes Fundacji Digital University, Michał Dybuła, główny ekonomista Banku i Dyrektor Biura Analiz Ekonomicznych BNP Paribas Bank Polska, oraz Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego z firmy SPECTIS.

Pierwsza prelekcja naszych gości specjalnych dotyczyła robotyki i rewolucji cyfrowej – o tych zagadnieniach opowiedziała Jowita Michalska, Prezes Fundacji Digital University. Tematem jej wystąpienia były zmiany we współczesnym świecie, co obrazuje prosty przykład: w 2013 roku 5 największych i najwyżej wycenianych na świecie firm zajmowało się produkcją, obecnie w tym gronie znajdują się firmy czysto technologiczne bez wcześniejszego doświadczenia. Przykładem może być tutaj rynek reklam, na którym obecnie 90 dochodu z działań marketingowych online jest w rękach Google’a i Facebooka, a handel w większości należy do Amazona, którego nie było 25 lat temu. Jest to ostatni moment na wdrożenie nowoczesnych technologii i innowacji w branży budowlanej.

Druga prelekcja skupiała się na ekonomii w ujęciu makro. Poprowadził ją Michał Dybuła, główny ekonomista Banku i Dyrektor Biura Analiz Ekonomicznych BNP Paribas Bank Polska, który mówił o koniunkturze rynku, nieustającej presji kosztowej i rosnących cenach energii elektrycznej. Odnosząc się do branży cementowej, podkreślił wagę stosowania paliw alternatywnych, celem uniezależnienia się od kosztów energetycznych, i inwestycjach, a w konsekwencji aby zwiększyć efektywność procesów i działanie firm.

Następnie wystąpił Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego z firmy SPECTIS, który przedstawił prognozy dla budownictwa. Wskazał główną barierę dla naszej branży, a mianowicie koszty zatrudnienia i niedobór pracowników – obecnie jednak mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarki, przez co jest łatwiej z rekrutacją nowych pracowników. Mówił również o tym, że odnotowujemy niższy wzrost PKB, ale to wciąż wyżej niż w Europie i wartość rynku jest rekordowa.

Podsumowanie

Kiedy projektowaliśmy to wydarzenie, kluczowa była odpowiedź na dwa pytania: Jak docenić naszych Partnerów biznesowych, podziękować za zaufanie, jakim nas obdarzają? Jak ich zainspirować, pokazać nieco inną lub zupelnie inna perspektywę, która umyka nam w codzienności? Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność na naszej Gali. Mamy nadzieję, że był to wartościowy w wiedzę i inspiracje czas – tak po wydarzeniu mówił Dariusz Kuryś, Kierownik ds. Rozwoju Biznesu w Holcim.

Artykuły