Co determinuje sukces kobiet w „męskiej” branży?

 
 
co determinuje sukces kobiet w meskiej branzy 3

Wizerunek branży budowlanej jako zarządzanej wyłącznie przez mężczyzn to przeszłość. Coraz więcej kobiet z powodzeniem realizuje w niej swoje zawodowe cele i odnosi sukcesy. W Zespole Zarządzającym Lafarge w Polsce kobiety stoją na czele takich funkcji jak sprzedaż cementu, bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i zrównoważony rozwój, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz komunikacja i relacje zewnętrzne, a także Fundacja WSPÓLNIE.

Przez lata branża budowlana kojarzona była głównie z mężczyznami. Polki coraz mocniej zaznaczają jednak swoją obecność w biznesie, pną się po szczeblach kariery, zarządzają zespołami oraz zasiadają w zarządach czołowych firm. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się Lafarge w Polsce. Odsetek kobiet w zespole zarządzającym firmy wynosi obecnie 27 , panie stanowią 26 wśród blisko 1500 pracowników. Globalny Plan 2030 Grupy Holcim, zakłada sukcesywne zwiększanie zatrudnienia kobiet zarówno w Polsce, jak i na świecie.

W trosce o bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój


Jednym z filarów strategii Lafarge w Polsce jest bycie firmą zrównoważoną i bezpieczną dla partnerów biznesowych oraz interesariuszy. To, jak realizowane są działania jest tak samo ważne jak wynik, który firma chce osiągnąć. Od wrześnie 2018 roku funkcję Dyrektor BiOZ i Zrównoważonego Rozwoju pełni Magdalena Grońska. Z Lafarge w Polsce związana jest od 2004 roku, kiedy rozpoczęła pracę jako inżynier górnik w Kopalni Dolomitu Radkowice. Następnie od 2007 roku w spółce Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Rudawie pełniła kolejne funkcje - od stanowiska inżynierskiego, po prowadzenie projektów oraz koordynowanie procesów przeróbczych. Z wykształcenia inżynier górnictwa i geologii, w latach 2011 – 2018 jako Dyrektor Produkcji odpowiadała za sześć zakładów produkujących kruszywa Lafarge w Polsce. Kobiety wprowadziły do biznesu empatię, troskę o innych, działanie oparte na komunikacji i partnerstwie. A powiedzenie „słaba płeć” to już przeżytek – podkreśla Magdalena Grońska.

co determinuje sukces kobiet w meskiej branzy 2

Kluczowa jest wiara kobiet we własne siły


Marta Florczak funkcję Dyrektora Sprzedaży Cementu oraz kanałów B2B i B2C Lafarge w Polsce objęła w styczniu 2017 roku. Od 1999 roku w Lafarge sprawowała funkcję Dyrektora ds. Personalnych Dywizji Gipsu. Później swoją karierę rozwijała również poza granicami Polski, między innymi jako Dyrektor ds. Organizacji i Zasobów Ludzkich Centrum Technicznego w Wiedniu, Europejskiego Centrum Technicznego z siedzibą w Wiedniu oraz Lyonie oraz linii produktowej cementu w Paryżu. Jak podkreśla Marta Florczak: Ważne jest zrozumienie, że my kobiety mamy takie same możliwości jak mężczyźni. Nadal jednak kluczowa i niezbędna do osiągnięcia sukcesu jest praca kobiet nad wiarą we własne siły, podejmowanie ryzyka, przebojowość i otwartość w partnerskiej współpracy z mężczyznami. Za kluczową uważam również współpracę i wzajemną solidarność kobiet w biznesie oraz networking. Bardzo popieram wszelkie inicjatywy mentoringu i dzielenia się wiedzą przez kobiety. Współpracujmy, nie rywalizujmy.

Razem możemy osiągnąć więcej


Obszarem organizacji zasobów ludzkich od grudnia ubiegłego roku zarządza w Lafarge Inga Chodorowska-Korpak. Od początku swojej kariery zawodowej związana była z Human Resources. Do Lafarge w Polsce dołączyła w 2008 roku. Dzięki zaangażowaniu i ogromnej pasji do pracy w obszarze organizacji i zasobów ludzkich dziś jest jedną z 4 kobiet w składzie Zespołu Zarządzającego Lafarge. Wierzy w wartość pracy zespołowej i kieruje się dewizą „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Bardzo ważne jest dla nas budowanie silnych liderów w organizacji, a kobiety świetnie sprawdzają się jako przywódcy. Czasami potrzebują zachęty, żeby dostrzec swój pełen potencjał. Dlatego my kobiety powinnyśmy się wspierać – ocenia Inga Chodorowska-Korpak.

co determinuje sukces kobiet w meskiej branzy 4

Zmieniamy stereotypy


Iwona Burzyńska z Lafarge w Polsce związana jest od lipca 2015 r., a funkcję Dyrektora Komunikacji i Relacji Zewnętrznych objęła w marcu 2016 r. Odpowiada za całość komunikacji korporacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej oraz online, public affairs, relacje zewnętrzne oraz działania WSPÓLNIE - Fundacji Holcim. Jej wizją zawodową jest budowanie mocnych marek poprzez spójną i angażującą komunikację działalności organizacji, a jednym z celów zawodowych jest budowanie pozytywnego wizerunku branży budowlanej oraz przełamywanie stereotypów. Kobiety wnoszą do organizacji nowy, komplementarny do męskiego punkt widzenia, który pozwala zupełnie inaczej zarządzać projektami i planować działania. Kobiety mają też dużą świadomość znaczenia relacji i budowania reputacji, w naturalny sposób dbają o społeczność wokół siebie i współtworzą historię, które możemy następnie komunikować. Są kreatywne i zaangażowane, a w zarządzaniu zespołem tworzą przestrzeń do rozwoju – dodaje Iwona Burzyńska.

Polityka organizacji nastawiona na różnorodność


Lafarge w Polsce ma świadomość znaczenia różnorodności w jej zrównoważonym rozwoju. Jednym z priorytetów firmy jest aktywne wspieranie zróżnicowania płci na wszystkich poziomach zarządzania. Ważny element strategicznego Planu 2030 Grupy Holcim, obejmującego założenia biznesowe firmy do roku 2030, to minimum 40 kobiet na stanowiskach kierowniczych.

Artykuły