Praktyki Lafarge w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 
 
praktyki lafarge w raporcie forum odpowiedzialnego biznesu

Osiem inicjatyw Lafarge z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzonych w myśl zrównoważonego rozwoju, zawarto w Raporcie wydanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To potwierdzenie, że firma działa odpowiedzialnie. Coroczny Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” podsumowuje zaangażowanie przedsiębiorstw w realizację idei odpowiedzialnego biznesu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). W tegorocznej edycji nastąpił wzrost na poziomie 30 proc. liczby zgłoszonych praktyk w porównaniu z ubiegłorocznym wydaniem. Pokazuje to, że coraz więcej przedsiębiorstw wdraża i realizuje działania z zakresu CSR. Główną część Raportu stanowią zgłoszone przez firmy dobre praktyki. W tegorocznej edycji doceniono aż osiem inicjatyw Lafarge w Polsce. 

Wśród najlepszych praktyk CSR w Polsce znalazły się trzy programy WSPÓLNIE - Fundacji LafargeHolcim: „Przygarnij przestrzeń”, „Laboratorium Architektury” oraz „Zakręceni w przestrzeni”. Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniło również działania Lafarge na rzecz personalizacji bezpieczeństwa, czyli program „Opiekun bezpieczeństwa”, otwarcie Zakładu Separacji Popiołów Siekierki, który realizuje założenia gospodarki o obiegu zamkniętym oraz powołanie klasy patronackiej w Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie, kształcącej uczniów w zawodach: ślusarz, spawacz i mechanik. 

W Raporcie znalazły się również inicjatywy wolontariatu pracowniczego Lafarge w Polsce - „Dobro_czynni”, w ramach którego w 2018 roku przyznano granty na realizację 16 projektów, w których udział wzięło 136 wolontariuszy.

praktyki lafarge w raporcie forum odpowiedzialnego biznesu raport 2018

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to organizacja ekspercka, która jest inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Forum działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jednym z podstawowych zadań organizacji jest inspirowanie biznesu i zrzeszanie ludzi, którzy zmieniają biznes. Lafarge jest członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2017 roku.

Lafarge działa odpowiedzialnie, a to nie byłoby możliwe bez zaangażowania pracowników. Właśnie ruszyła druga tura naboru wniosków w programie grantowym WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim, skierowanym do pracowników - „Ludzie Lafarge”. W ramach tego programu pracownicy firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów angażujących współpracowników lub ludzi z lokalnych społeczności w inicjatywy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, poprawiające przestrzeń w firmie lub poza nią, na rzecz środowiska naturalnego oraz edukacji w tych zakresach. Grant w programie może wynieść 3000 złotych.

Jednocześnie Fundacja prowadzi program grantowy, skierowany do lokalnych społeczności z okolic zakładów Lafarge - „Wspólnie dla regionu”. W tym programie kwota dofinansowania zgłaszanych inicjatyw może wynieść od 3 000 do nawet 15 000 złotych. Nabór wniosków w programie „Wspólnie dla regionu” potrwa do 23 kwietnia. 

W 2018 roku w działaniach Fundacji WSPÓLNIE skupionych na wzmacnianiu relacji z mieszkańcami z okolic zakładów Lafarge wzięło udział 141 wolontariuszy, dzięki którym zrealizowano 34 projekty na rzecz 17 000 osób.

Artykuły