Taśmociąg zastąpił ciężarówki w kopalni w Sępólnie Wielkim

 
 

W kopalni Holcim (dawniej Lafarge) w Sępólnie Wielkim w gminie Biały Bór powstał gigantyczny taśmociąg, który już transportuje urobek z wyrobiska. Zastąpił on dotychczasowy transport kołowy, a tym samym – ograniczył ruch samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych w obrębie zakładu. Dzięki niemu kierowcy ciężarówek będą mieli do pokonania nawet 280 tys. kilometrów rocznie mniej, a mieszkańcy odzyskają komfort, który dotąd zakłócały te pojazdy.

tasmociag sepolno 2

Wewnątrz kopalni Holcim w Sępólnie oficjalnie otworzono długi na 2,5 km taśmociąg, którego budowa była podyktowana nie tylko względami ekonomicznymi, ale również społecznymi i ekologicznymi.

Głównym zadaniem przenośnika jest zmniejszenie ruchu samochodów ciężarowych z półproduktem, które dotąd poruszały się po drodze powiatowej między wyrobiskiem a zakładem przeróbczym. Zamiana transportu kołowego na przenośnikowy przekłada się na znaczące zmniejszenie kosztów oraz na spokój mieszkańców, którzy dotąd skarżyli się na hałas.

Projekt budowy przenośnika i towarzyszącej mu infrastruktury wymagał nie tylko uzyskania wielu niezbędnych w takich sytuacjach dokumentów i pozwoleń, ale i ogromnego nakładu pracy wszystkich osób zatrudnionych w zakładzie. Dzięki ich zaangażowaniu udało się go przeprowadzić bezpiecznie, unikając wypadków – komentuje Bartosz Ostapko, Kierownik Żwirowni Sępólno.

W trosce o środowisko i spokój mieszkańców

Jednocześnie Marcin Religa, Dyrektor ds. Produkcji Region Zachodni, zaznaczył, że budowa taśmociągu ma wymiar ekologiczny: dzięki niemu zmniejszy się degradujący dla środowiska ruch samochodów ciężarowych, co za tym idzie, zmniejszy się zużycie paliwa, a w rezultacie – emisja szkodliwych spalin. Do tego kruszywo wędruje niemal w zupełnej ciszy, co ma ogromne znaczenie dla pracowników oraz mieszkańców gminy. To nie koniec pozytywnych informacji.

tasmociag sepolno 1

Holcim od wielu lat wspiera środowisko naturalne oraz lokalne społeczności, realizując politykę Zrównoważonego Rozwoju. – Zainwestowaliśmy też w ochronę środowiska, skutecznie rekultywując ponad 130 ha terenów poeksploatacyjnych oraz budując przenośnik taśmowy, ograniczający transport samochodowy pomiędzy kopalnią a zakładem przeróbczym – dodaje Marcin Religa.

O taśmociągu w kopalni Holcim

Na potrzeby inwestycji został zaprojektowany i zbudowany ciąg technologiczny składający się z pięciu przenośników taśmowych i jednego hałdującego o długości prawie 2,5 km. Oprócz samych konstrukcji przenośników inwestycja obejmowała również budowę infrastruktury energetycznej, wycinkę lasu, prace ziemne oraz posadowienie trzech przepustów, nad którymi poprowadzono leśne drogi przeciwpożarowe oraz przejścia dla zwierzyny. Nowy układ połączył zakład przeróbczy z zakładem górniczym, na którym prowadzona jest eksploatacja.

Oficjalne otwarcie taśmociągu odbyło się 19 września 2019 r. Prace budowlane wraz z próbami produkcyjnymi trwały od połowy maja do początku września.

Co warto zaznaczyć, dzięki zatrudnieniu na czas budowy osoby do nadzoru BHP inwestycję udało się zrealizować zgodnie z prowadzonym w naszym zakładzie programem „Zero wypadków”.

tasmociag sepolno 3

Żwirownia Holcim wspiera Sępólno Wielkie

Żwirownia Sępólno Holcim koło Białego Boru to jedna z większych kopalń w regionie: niemal 50 miejsc pracy oraz 2,8 mln zł lokalnych podatków wpłaconych do kasy gminy i inwestycje w ochronę środowiska.

W latach 2017-2018 WSPÓLNIE – Fundacja Holcim, przy współpracy władz samorządowych gminy Biały Bór, w ramach programu Przygarnij Przestrzeń wsparła budowę placu zabaw przed szkołą w Sępólnie Wielkim. Holcim wsparł też gminę i OSP Sępólno Wielkie poprzez przekazanie kruszywa.

Artykuły