Lafarge nagrodzone za działania dla lokalnych społeczności

 
 
ekokopalnia lafarge polska dyplom

Firma Lafarge zdobyła drugie miejsce w konkursie EKOkopalnia 2019. Jurorzy docenili współpracę Lafarge z Gminą Lipnica w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej przy jeziorze Gliszczonek oraz opracowanie programu działań ochronnych dla jeziora Borzyszkowskiego.

Nagrodzone działania zostały zrealizowane przez WSPÓLNIE – Fundację LafargeHolcim, która wspiera społeczności z najbliższego sąsiedztwa zakładów Lafarge w Polsce. Fundacja została powołana w 2016 roku i pomaga rozwijać potencjał społeczny poprzez inspirowanie do działania i wspieranie inicjatyw, które tworzą lepsze warunki życia dla mieszkańców.

– Jednym z priorytetów Lafarge jest prowadzenie działalności przemysłowej w sposób zrównoważony oraz praca na rzecz społeczności lokalnych w sąsiedztwie zakładów i kopalni firmy – mówi Magdalena Grońska, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Lafarge w Polsce. – Jesteśmy dumni i zaszczyceni, że nasze aktywności zostały zauważone i docenione. Nagroda utwierdza nas w przekonaniu, że kompleksowe działania zespołów Produkcji i Zrównoważonego Rozwoju oraz WSPÓLNIE  Fundacji LafargeHolcim są słuszne i potrzebne. Niewątpliwie jest to dla nas zachęta i motywacja do dalszego rozwoju w tym kierunku – dodaje.

Przestrzeń nad jeziorem Gliszczonek

Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej nad jeziorem Gliszczonek w Gliśnie zostało zrealizowane w ramach pilotażowej edycji projektu „Przygarnij przestrzeń”. Jest to program, w którym młodzi architekci, wspólnie ze społecznościami lokalnymi, projektują przestrzeń użytkową. Ponadto miejscowości biorące udział w przedsięwzięciu otrzymują grant na zrealizowanie projektu. Nagrodzony w ramach konkursu EKOkopalnia projekt został zrealizowany z inicjatywy i przy partnerskiej współpracy z Wójtem Gminy Lipnica oraz dzięki zaangażowaniu mieszkańców Gliśna. Efektem jest zagospodarowana przestrzeń rekreacyjna przy jeziorze, która eksponuje walory środowiskowe, zachęca mieszkańców do aktywności fizycznej i spędzania wspólnie czasu na świeżym powietrzu.

Działania ochronne dla jeziora Borzyszkowskiego

nagrody 2019 ekokopalnia

Działania ochronne na rzecz jeziora Borzyszkowskiego miały swoje początki już kilka lat temu, kiedy Żwirownia Gliśno podjęła inicjatywę zmierzającą do zmniejszenia konsumpcji wody z ujęcia powierzchniowego poprzez zbudowanie obiegów zamkniętych wody. Mimo znaczącego ograniczenia poborów z jeziora Borzyszkowskiego nie zauważono poprawy jego stanu. Stało się to przesłanką do opracowania programu ochrony wraz ze zmapowaniem zagrożeń dla stabilności. Prace badawcze pozwoliły na określenie obecnego stanu geoekosystemu jeziora Borzyszkowskiego i jego zlewni wraz z podaniem ilościowej i jakościowej charakterystyki wpływających na niego zagrożeń oraz opracowaniem programu działań ochronnych.

O konkursie EKOkopalnia

Konkurs EKOkopalnia Żwiru i Piasku, organizowany jest przez magazyn „Surowce i Maszyny Budowlane” oraz portal www.kierunekSUROWCE.pl i ma na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy podejmują działania ekologiczne, wspomagają działalność lokalnej społeczności, zmniejszają uciążliwość związaną z eksploatacją kopalin, komunikują się z lokalną społecznością, propagują rozwiązania sprzyjające ochronie gatunków i zasiedlaniu terenów oraz są odpowiedzialni za relacje z otoczeniem. II edycja konkursu EKOkopalnia została objęta honorowym patronatem przez Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa.

Artykuły